Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Магистрите от випуск 2016 получиха официално своите дипломи...
Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики в България,...
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов със сериозно присъствие в 9-ата тържествена...
Членове на екипа за управление на проект „Студентски практики...
Проект за развитие капацитета на млади учени ще реализира Стопанска...
Пресконференция по проект „Развитие капацитета на студентите,...
Академичната общественост почете паметта на Алеко Константинов
Работна визита в Украйна проведоха представители на СА „Д. А....
Випускници от плевенска гимназия гостуваха в Стопанска академия
Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ с участие...
Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посетиха...
Посланикът на Азербайджан гостува в Стопанска академия
Студенти от специалност „Икономика на туризма“ участваха в...
Предприемачески решения за бизнес с грижа към околната среда...
Стопанска академия участва в „Панорама на образованието“ -...
Посещение на студенти от специалност “Индустриална бизнес...
Студенти участваха в заседание на Общински съвет - Свищов
Публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции...
21-ва студентска конференция на Катедра „МИО“

Покажи всички акценти