Предприемачески решения за бизнес с грижа към околната среда...
Публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции...
21-ва студентска конференция на Катедра „МИО“
Ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ подписа договор...
Абсолвенти от Стопанска академия със свой жест в духа на Дарителя
Връчване на удостоверения за придобиване на квалификационен...
Благотворителна кампания под надслов „Тази година усмивките...
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посрещна зрелостници от гр....
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ награди участник в конкурса...
Kвалификационно вътрешнофирмено обучение на служители от...
Проведе се церемония по награждаване на участниците в студентски...
Катедра „История, философия, социология“ организира научна...
Катедра „Математика и статистика“ организира публична лекция...
Катедра „Финанси и кредит“, гр. Свищов тържествено отбеляза...
Студенти от специалност „Икономика на търговията“ участваха...
Студенти от СА „Д. А. Ценов“ представиха 16 идеи в конкурс „Нашият...
Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен...
Информационен ден по програма „Еразъм+“ за студенти и докторанти...
"Съвременни подходи и методи в обучението по счетоводство"
Практическо занятие на студенти от Стопанска академия във фирма...

Покажи всички акценти