Дванадесета международна научна конференция за студенти, докторанти и млади учени
„ISSUES OF DEVELOPING FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM“
30 – 31 март 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Институт в Лвов при Университет по банкиране (Украйна)
 • Научен и образователен комплекс "Ekonomosvita" при Институт в Лвов (Украйна)
 • Институт за регионални изследвания „М. И. Долишний“ (Украйна)
 • Институт по икономика и мениджмънт при Национален университет „Лвовска политехника“ (Украйна)
 • Тернополски национален икономически университет  (Украйна)
 • Луцки национален технически университет (Украйна)
 • Икономически университет в. Краков (Полша)
 • Икономически университет във Вроцлав (Полша)
 • Палески държавен университет (Република Беларус)
 • Държавен университет във Вилнюс (Литва)
 • Латвийски университет (Латвия)
 • Университет по приложни науки на Бундесбанк в Хахенбург (Германия)

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Институт в Лвов при Университет по банкиране (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 30 – 31 март 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 20 март  2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, украински, полски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The current state and trends of the national and international economy, their impact on the functioning of the financial and credit system of Ukraine
 • Financial support for investment and innovation processes.
 • Interaction of banking and real sector of the economy.
 • Risks of bank functioning and financial strategies under conditions of increasing global financial instability.  Problem loan management under modern conditions.
 • Issues of accounting, analysis and audit of economic entities in modern conditions.
 • Issues of labour economics, social and labour relations  and social sciences.
 • Issues of management, marketing and social responsibility in state and business enterprises.
 • Mathematical models in economics. Statistical and econometric methods of analysis. Issues of financial and actuarial mathematics. Information Systems and Technologies in Economy

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

Дванадесета международна научна конференция

"KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS"

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia)
 • MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia)
 • National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
 • Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
 • Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës (Albania)
 • KROK University, Kiev (Ukraine)
 • University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria)
 • Medical University, Plovdiv (Bulgaria)
 • University for Business Studies, Faculty of Law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
 • European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria)
 • University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Euro College, Istanbul (Turkey)
 • University Neofit Rilski, Faculty for Social Health and Sport, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Faculty of Biotechnical Studies, University “Ss. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia)
 • Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia)
 • Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (Macedonia)
 • University of Telecommunications and Post, Sofia (Bulgaria)
 • Faculty for Tourism and Hospitality, Ohrid (Macedonia)
 • Alliance of the Educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Faculty of Strategic and Operational management, Belgrade (Serbia)
 • FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia)
 • Higher School of Applied Sciences, Vranje (Serbia)
 • Higher Medical School, Bitola (Macedonia)
 • Higher School for Applied Studies for Management and Business Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
 • Higher Medicine School “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
 • Higher Medical-Sanitary School of Applied Studies “Visan”, Zemun (Serbia)
 • FORKUP, Belgrade (Serbia)
 • Faculty for tourism, Vrnjacka Banja (Serbia)
 • Academy for Innovations and Sustainable Development, Plovdiv (Bulgaria)
 • Institute Sano, Zagreb (Croatia)
 • Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia)
 • Academy Filipović, Jagodina (Serbia)
 • Institute Plasma, Skopje (Macedonia)
 • Journal of process management – New Technologies, Official Co-publisher, Vranje (Serbia)
 • College for Tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Forum for Research and Mobility, Bitola (Macedonia)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Върнячка баня, Сърбия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 31 март – 2 април 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 25 февруари 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 5 март 2017 г.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • присъствена форма – 50 евро за участник;
 • неприсъствена форма – 60 евро за участник.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, руски и всички балкански езици

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Образование
 • Мениджмънт
 • Методология на социалните науки
 • Финанси
 • Икономика
 • Политика
 • Право
 • Комуникации
 • Информатика и информационни технологии
 • Екология
 • Социология
 • Европейски изследвания

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Образец на резюме
 Образец на статия

Втора национална научно-практическа конференция с международно участие

"Стратегии, проблемы и развитие экономических систем в условиях макроэкономической нестабильности"

31 март 2017г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство образования и науки Украины
 Николаевский межрегиональный институт развития человека высшего учебного заведения  университет „Украина“
 Кафедра „Туризм и гостинично-ресторанного дела“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Николаев, Украйна

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 31 март 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 29 март 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 украински, руски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 5 страници

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 неприсъствена

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 20 $

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Социализация национальной экономики в условиях нестабильности
 • Социально-гуманитарные аспекты глобализации и интернационализации
 • Стратегические основы развития туризма в условиях усиления нестабильности национальной экономики
 • Устойчивое развитие предприятий в условиях нестабильности национальной экономики
 • Организационные и экономические аспекты эффективного управления гостинично-ресторанным бизнесом
 • Модели, методы и информационные технологии в управлении национальной экономикой в условиях нестабильности
 • Развитие концепции устойчивого развития в условиях глобализации национальной экономики
 • Социально-гуманитарные аспекты развития экономической системы в условиях глобальной нестабильности
 • Конкурентоспособность национальной экономики

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

«UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW»

Съорганизатор/и

 Ministry of Education and Science of Ukraine
 Chernihiv National University of Technology (Ukraine)
 Scientific-Research Centre of Industrial development
 problems of National Academy of Science of Ukraine
 Technical University of Kosice (Slovakia)
 University of Mishkolts (Hungary)
 D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)

Място на провеждане

 гр. Кошице, Словакия
 гр. Мишколц, Унгария
 гр. Братислава, Словакия
 гр. Виена, Австрия

Период на провеждане

 3–7 април 2017 г.

Срок за регистрация и подаване на материалите

 Присъствена форма на участие:

 • 20 януари 2017 г. (регистрация)
 • 1 февруари 2017 г. (изпращане на материали)

 Дистанционна форма на участие:

 • 1 февруари 2017 г. (регистрация и изпращане на материали)

електронна поща за изпращане на материалите

 conf.kosice@gmail.com

такса за участие

 Присъствена форма на участие: 340 евро (включва сертификат за участие, публикуване на материалите,  настаняване и осигуряване на храна, гала вечеря, туристически екскурзии). Плащането се извършва в деня  на регистрацията в гр. Кошице.
 Дистанционна форма на участие: 15 евро (включва публикуване на материалите)

Направления

 • Modern Engineering
 • Environmental Protection
 • Modern Priorities of Economics
 • Management and Public Administration
 • Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the aspect of Ukrainian Eurointegration
 • Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology
 • Current Issues of Legal Science and Practice

 

Допълнителна информация

 Покана
ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

« SECURITATEA INFORMATIONALA-2017 »

Организатор/и

 LSI (Лабораторията по информационна сигурност)
 Молдовска икономическа академия

Място на провеждане

 Молдовска икономическа академия (ASEM)
 ауд. В 104, 10.00 ч.

Период на провеждане

 4–5 април 2017 г.

работни езици

 английски, руски, румънски

Направления

 • Тhe legal basis of Informational Security
 • Тhe formation of the security politics of information systems
 • Тhe defence of intellectual property
 • Organization measures in the field of Information Security
 • Testing and certification of products and services in the field of Information Security
 • Cryptographic measures of Information Security
 • Risk estimation and risk management in information systems
 • Analysis of information threats and counteractions
 • Audit of security of information systems
 • Computer crime investigation
 • Economics of information security
 • The shadow information economy

Допълнителна информация

 Уеб адрес: http://security.ase.md/eng/en_concurs_2017.html
 Покана

Втора международна научно-практическа конференция

"STATISTICAL AND EXPERT-ANALYTICAL SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF ECONOMY AND SOCIAL SPHERE"

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Министерство на науката и образованието на Украйна
 • Черниговски национален технологичен университет (Украйна)
 • Университет „Шота Руставели“ (Грузия)
 • Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (България)
 • Висше училище по икономика (Полша)
 • Висше училище по управление на информационни системи при Университет за приложни науки (Латвия)
 • Държавен университет „Ян Кочановски“ (Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Чернигов, Украйна

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 4 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И КОПИЕ ОТ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА

 10 март 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The fundamental theoretical-methodological principles of statistical and expert-analytical maintenance of management
 • The European experience of development of statistical business process to ensure an adequate level of data quality and efficient statistical production
 • Monitoring of the efficiency of Ukraine"s integration into the EU and effectiveness of sectoral reforms conducted in the country
 • Analytic, expert, legal and informational support of local and regional authorities in the process of decentralization
 • Statistical and expert-analytical maintenance of economic potential management
 • The improvement of government finance statistics, monetary and financial statistics
 • Statistical and expert-analytical maintenance of management of economic activity and living standards

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 10 евро

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Заявка за участие


8-ма международна научна конференция
5-7 април 2017 г.

"ARCHITECTURE OF FINANCE: ILLUSIONS OF GLOBAL STABILIZATION AND PROSPECTS OF ECONOMIC GROWTH"

ОРГАНИЗАТОР

 Санктпетербургски държавен икономически университет (Санкт Петербург, Русия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • 4 и 6 април 2017 г.: Санктпетербургски държавен икономически университет (Санкт Петербург, Русия)
 • 5 април 2017 г.: хотел „Амбасадор“, гр. Санкт Петербург, Русия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 5-7 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 15 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • State financial strategy: focus on the economic growth.
 • International financial infrastructure: fragmentation or integration?
 • Modern challenges of corporate finance and business evaluation.
 • Banks and financial markets – stakeholders’ challenges and new paradigms.
 • Favorable financial environment.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 4 страници, в т.ч. заглавие, анотация и библиография

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Олимпиада по руски език, изучаван като чужд език

"РУСКИЙ МИР: СИМФОНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ"

Организатор/и

 Московски градски педагогически университет, Москва (Руска федерация)

форма и място на провеждане

 Олимпиадата се провежда на два етапа:
 1. Селекционен – непресъствен;
 2. Същински – присъствен (Московски градски педагогически
  университет)

срок за регистрация

 1 февруари 2017 г.

срок за подаване на материали за селекционния етап

 15 февруари 2017 г.

Период на провеждане на основния етап

 април 2017 г.

електронна поща за изпращане на заявки и материали за селекционния етап

 interlab@mgpu.ru
 olymp@mgpu.ru

Допълнителна информация

 Покана
ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Организатор/и

Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт

Място на провеждане

Конферентна зала на Бакинско професионално училище при
Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт – Баку, Азербейджан

Период на провеждане

7–8 април 2017 г.

Срок за подаване на заявка за участие

15 декември 2016 г.

Срок за подаване на резюмета

1 януари 2017 г..

Срок за подаване на цялостните материали

1 февруари 2017 г.

Официални езици

азербайджански, турски, руски, английски

Такса за участие

30 евро

Направления

 • Теоретично и практическо значение на изучаването на туристическо-рекреационните ресурси
 • Туристическият пазар: съвременно състояние, проблеми и перспективи за развитие
 • Подготовка на кадри в сферата на туризма
 • Организация и управление на туристическия бизнес
 • Приложение на информационните технологии в туризма
 • Туризмът като средство за междукултурна комуникация
 • Туризъм и  хотелски бизнес

Допълнителна информация

Покана
Заявка за участие

 

 Трета международна научно-практическа конференция

"COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES AND REGIONS IN THE CONTEXT OF CHALLENGES OF WORLD ECONOMY"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Южен федерален университет Ростов на Дон (гр. Ростов на Дон, Русия)
 СА „Д. А. Ценов“, катедра „Международни икономически отношения“
 (гр. Свищов, България)

 Институт за икономически и бизнес изследвания при Университет по  търговия в гр. Харбин  (гр. Харбин, Китай)
 Евроазиатски национален университет „Л. Н. Гюмильов“
 (гр. Астана, Казахстан)

 Търговско-промишлена палата (гр. Таганрог, Русия)
 Регионална търговска палата (гр. Ростов на Дон, Русия)
 Център за подкрепа на експортнo-ориентираните предприятия
 (гр. Ростов 
на Дон, Русия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Южен федерален университет Ростов на Дон (Русия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20–22 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 1 март 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 март 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 30 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Global challenges of the world economy and forecasting of risks of economic systems development
 • Competitive advantages of countries and regions in the world today: theoretical approaches, assessment methodologies, indicators
 • International economic integration as a factor in the competitiveness of national economies
 • Directions of increase in efficiency of foreign trade of the countries in the conditions of globalization of economies
 •  Free economic zones, science and technology parks and other innovative structures as "growth points" of competitiveness of national economies
 • Mechanisms and instruments of attraction of foreign investments and the international companies in national economies
 • Role of industrial policy in ensuring economic growth and competitiveness of the countries and regions

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • резюме – до 300 знака;
 • цялостна разработка – до 7 страници, форматирани съгласно изискванията.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМА

 • присъствена
 • неприсъствена

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (English)

 Покана (Russian)

 Уеб сайт: www.conferenceworldec.ru12-та международна научна конференция за докторанти и млади учени

SCIENTIA IUVENTA 2017

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Център за научни изследвания и развитие
 • Факултет по икономика при Университет „Матей Бел“ в Банска Бистрица
 • Гражданска асоциация Ekonomia

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Факултет по икономика при Университет „Матей Бел“ в Банска Бистрица (Словакия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 31 януари 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 28 февруари 2017 г.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 25 евро

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 28 февруари 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 словашки, чешки, английски

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 6–10 стандартни страници

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Бизнес икономика и мениджмънт
 • Икономика и политика на публичния сектор
 • Финанси
 • Туризъм

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Уеб адрес: http://si.umb.sk/?lang=en
Международна научно-практическа конференция за студенти и млади учени
20-21 април 2017 г.

"Region – 2017: Human Geographical Aspects"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ (Украйна)
 Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ (Украйна)
 Университет Орадеа (Румъния)
 Могилевски държавен университет „А. Кулешов“ (Република Беларус)
 Харковска регионална организация за млади туристи (Украйна)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20–21 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 март 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 20 USD

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски, украински

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Theory and methodic of researches in human geography.
 • Modern issues of regional development.
 • Geodemographical studies.
 • Recreational geography and tourism.
 • Environmental management and sustainable development at the regional level.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 4 страници, форматирани съгласно изискванията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE IN APPLIED THEORY, MACRO AND EMPIRICAL FINANCE

«University of Macedonia, Tessaloniki Greece»

Организатор/и

 Катедра „Икономика“
 Македонски университет, Солун, Гърция

Място на провеждане

 Македонски университет, Солун, Гърция

Период на провеждане

 21–22 април 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 27 януари 2017 г.

Срок за уведомяване на авторите за приетите резюмета

 9 февруари 2017 г.
 (резюмето трябва да бъде на английски език в PDF формат и да съдържа заглавие, ключови думи, JEL  класификация, името на автора, институция и електронна поща)

срок за регистрация в конференцията

 24 февруари 2017 г.

Официални езици

 английски

такса за участие

 160 евро за участник (платена до 24 февруари 2017 г.)
 (таксата включва кафе паузи, два обяда и материали от конференцията)

издания

 Материалите ще бъдат публикувани в следните издания:

 • Applied Economics Quarterly
 • Review of Economic Analysis
 • South Eastern Europe Journal of Economics

Допълнителна информация

 http://amef2017.uom.gr/


Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) 3rd Conference

"WORRY OR NOT - HIGHER EDUCATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CURRENT TRENDS AND SCENARIOS FOR THE NEAR FUTURE"

Организатор/и

 Корвин университет в Будапеща, Унгария
 Център за висше образование „Yehuda Elkana“ при
 Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария

Място на провеждане

 Будапеща, Унгария

Период на провеждане

 24–25 април 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 1 февруари 2017 г.

Срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 20 февруари 2017 г.

Срок за регистрация

 15 април 2017 г.

Официални езици

 английски

Такса за участие

 100 евро (платени преди 15 март 2017 г.)
 150 евро (редовна такса)
 Таксата за участие включва  материали от конференцията, вечеря, бюфет за обяд по време на  конференцията, кафе паузи.

Допълнителна информация

 Покана


Международна конференция, "Институт по комуникации"- Гърция

Уважаеми колеги,

В Центъра за международна дейност е получена покана за участие в международна конференция, организирана от Института по комуникации в Гърция. Тематичните направления са в областта на мениджмънта и комуникациите. Конференцията ще се проведе в периода 24–27 април 2017 г. в х-л „Метрополитан“, гр. Атина, Гърция. Срокът за подаване на заявките е 10 октомври 2016 г. 

Конференцията е с такса за правоучастие.

Повече информация на адрес: http://coming.gr/index.php/conferences/

 


ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието  на Украйна
 Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Киев,  Украйна)
 Институт за социални и трудови отношения към Киевски национален  икономически  университет „Вадим Хетман“ (Киев, Украйна)
 Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ (Киев, Украйна)
 Донецки национален университет „Васил Стус“ (Виница, Украйна)
 Харковски национален икономически  университет „Саймън Кузнец“  (Харков, Украйна)
 Виенски университет по икономика и бизнес (Виена, Австрия)
 Познански университет по икономика и бизнес (Познан, Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25–26 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 20 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, украински, английски

ТАКСИ

 Не се предвиждат такси за участие в конференцията и отпечатването на  резюметата за чуждестранни участници.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Social and labor sphere: global challenges, institutional principles of management, strategies and tools of development;
 • Development of theoretical and applied principles of decent work;
 • Social and labor relations of employment and decent work: current trends, challenges, new model of development;
 • Labor market in conditions of innovative development: economic, social guidelines and institutional framework of development;
 • Labor income as a component of decent work, policies and mechanisms of its implementation;
 • Professional development as a component of decent work: priorities, trends and mechanisms of provision;
 • Dominants and development priorities of social policy in the context of decent work;
 • Labor security in the decent work system: policy and mechanisms of implementation;
 • Social dialogue as the institute of decent work
 • Social responsibility and decent work: priorities and innovative technologies of provision.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 ПоканаОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на младежта, спорта и туризма на Донецка народна  република
 Донецки национален университет по икономика и туризъм
 „М. Туган-Барановски“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Донецк

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 26–28 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 30 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

форми на участие

 • участие с презентация на пленарно заседание;
 • участие с презентация в секция;
 • участие като слушател;
 • неприсъствена форма на участие.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Problems and prospects of international tourism development.
 • The competitiveness of enterprises of placement.
 • The peculiarities of catering of organized groups of tourists.
 • Domestic tourism as a way of forming a positive image of the region.
 • Geographical aspects of tourism development.
 • Tourism as a factor of education and training.
 • Peculiarities of management of enterprises of tourism and hospitality on the basis of marketing management.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 ПоканаШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

"PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT – PRACTICE AND PERSPECTIVES"

Организатор/и  Faculty of Economics and Management, University of Latvia
 Professional Association of Project Managers and Baltic Controlling
Institute
Място на провеждане  Рига, Латвия
Период на провеждане  27-28 април 2017 г.
Срок за подаване на заявки и резюмета  10 декември 2016 г.
Срок за уведомяване на авторите за приемане на заявките  20 декември 2016 г.
Срок за плащане на такса за конференцията  30 декември 2016 г.
Срок за предаване на цялостните материали  10 февруари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за получените рецензии  28 февруари 2017 г.
Срок за предаване на ревизираните материали  17 март 2017 г.
Официални езици  английски
Направления
 • Project management in public administration.
 • Problems and solutions in EU funds project management (implementation).
 • Public-Private-Partnership project management.
 • Investment project management.
 • Culture project management.
 • IT project management.
 • Construction project management.
 • Renewable Energy Projects
Такса за правоучастие  110 евро
Допълнителна информация  Покана


Международен Балкански университет

Международна конференция в областта на социалните и хуманитарните науки

"CHANGING THE WORLD: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Международен Балкански университет (гр. Скопие, Македония)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Скопие, Македония

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 12-14 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ

 15 март 2017 г. (ранна регистрация)
 15 април 2017 г. (късна регистрация)

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 август 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 турски, английски (разработките трябва да бъдат оформени на английски език за окончателно  публикуване)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Political Sciences
 • International Relations
 • Education
 • Communications
 • Economics, Business and Management
 • Philology
 • Psychology
 • Legal Studies
 • History
 • Arts

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • резюме – до 200 думи;
 • разработка – до 3000 думи (без таблици, фигури и цитати)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 100 евро

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
"Management Challenges in a Network Econom", 17–19 May 2017, Lublin, Poland

Организатор/и

 International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia
 Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Място на провеждане

 Университет „Мария-Кюри Склодовска“ Люблин, Полша,

Период на провеждане

 17-19 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 1 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване авторите за приетите материали

 15 февруари 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 440 евро за участник
 (таксата включва материали от конференцията, хранене, кафе  паузи, туристическа обиколка на града )

Направления

 • Мениджмънт
 • Икономика и бизнес.
 • Технологии
 • Образование и обучение.
 • Право и европейска интеграция

 

Допълнителна информация

 Покана
13-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

«SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES IN EUROPE 2016 – 2020»

Организатор/и

 АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ
 ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

Място на провеждане

 Университет „Александър Мойсиу ”,  Драч, Албания

Период на провеждане

 19–20 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 25 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 30 март 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 70 евро за участник

Направления

 • Market competitiveness, economic policies and reforms
 • Macroeconomic policies in European area
 • Innovation contribution towards social challenges

Допълнителна информация

 Покана


ОРГАНИЗАТОР/И

 Университет в Доня Горица (Черна гора)
 Университет „17-ти септември“ в Бандърма (Турция)
 Международен университет в Сараево (Босна и Херцеговина)
 Университет „Сабахатин Заим“ в Истанбул (Турция)
 Университет „Мустафа Кемал“ (Турция)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Университет в Доня Горица (Черна гора)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 19–21 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И РЕЗЮМЕТА

 15 февруари 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ

 28 февруари 2017г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 30 април 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 15 март 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Conflict studies
 • Energy Policies and Cooperation
 • EU and Balkans
 • Global economics crisis and Balkans
 • Labour Issues and Balkans
 • Mediterranean and Balkan History
 • Political Stabilisation in Balkans
 • Refugees
 • Regional Peace
 • Security issues in Balkans
 • Social Policy ,Irregular Migration
 • Transitional Economies

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
РЕЗЮМЕТО

 до 400 думи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.udg.edu.me/mecasconference


22nd EUROASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY CONFERENCE

Организатор/и

 Икономически факултет към
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

място на провеждане

 Икономически факултет,
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

Период на провеждане

 24–26 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 28 февруари 2017 г.

срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 13 март 2017 г.

срок за регистрация

 22 април 2017 г.

срок за предаване на цялостните материали

 22 април 2017 г.

Официални езици

 английски

такса за участие

 400 евро (включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки, кафе-паузи, обяд за дните на  конференцията и други материали, свързани с конференцията)

Допълнителна информация

 http://www.ebesweb.org/Conferences/22nd-EBES-Conference-Rome/Call-for-Papers.aspx

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)
 Образователен и научен институт при висша държавна образователна институция  „Университет по банкиране“ (Украйна)
 Молдовска икономическа академия (Молдова)
 Университет за национално и световно стопанство (България)
 Институт за изследване на фирмената безопасност, Център за информационна  безопасност (Словения)
 Институт за технология и висше образование „Монтерей“ (Мексико)
 Гомелски държавен университет „Франциск Скорина“ (Република Беларус)
 Краковски научно-технически университет AGH (Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25-27 май 2017 г

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛИ

 10 май 2017 г.

работни езици

 английски, руски, украински

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 20 $

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Economic security system: management and information aspects.
 • Enterprise economic security risks and threats management.
 • Economic security by economic activities.
 • Security professionals’ education and training.
 • Information security: computational, telecommunication, cloud systems.
 • Financial and bank security.
 • Accounting and analytical providing of the enterprise security

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

VI-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

« МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ: РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ »

Организатор/и

 Беларуски търговско-икономически университет на
 потребителската кооперация (БТИУПК)
 Съвет на младите учени към БТИУПК
 Център за бизнес образование към БТИУПК

място на провеждане

 БТИУПК, гр. Гомел, Република Беларус
 Хотелски комплекс „Ранчо“, разположен на 22 км. от гр. Гомел,
 Република Беларус

Период на провеждане

 31 май – 2 юни 2017 г.

Срок за подаване на материали за форума (заявка, статия, оформена според изискванията, файл с презентация за участника)

 15 януари 2017 г.

Официални езици

 руски, беларуски, английски

направления

 Световна и национална икономика
 Компютърни технологии и иновации 
 Икономика и управление в организацията
 Финанси, парично обръщение и кредит
 Счетоводен отчет и анализ
 Търговия и логистика
 Стокознание, експертиза и конкурентоспособност на стоките

такса за участие

 Необходимо условие за безплатно публикуване на статиите на участниците в сборник с научни  статии е личното участие на автора във форума.

Допълнителна информация

 Покана
12TH INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS

«KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 21TH CENTURY:RESILIENCE, CREATIVITY, CO-CREATION»

Организатор/и

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 университет, Русия
 Бизнес институт по изкуствата, САЩ

Място на провеждане

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 Университет, Русия

Период на провеждане

 7–9 юни 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 20 февруари 2017 г.

Срок за регистрация

 10 май 2017 г.

Официални езици

 английски

Такса за участие

 430 евро (платени преди 15 март 2017 г.)
 320 евро (за студенти–магистри и докторанти)
 520 евро (редовна такса)
 Таксата за участие включва участие в сесиите на форума, кафе-паузи и обяд по време на форума,  официална вечеря за участниците в конференцията, бадж и сертификат за участие, пакет с материали от форума.

Допълнителна информация

 http://www.ifkad.org/
Дванадесета международна научна конференция

"REGIONAL DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC FLOWS OF SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES"

23 юни 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23 юни 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 30 април 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 сръбски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 80 €

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The Decrease of Economic Regional Disparities: Practical Issues and Recommendations for Problem Solving
 • The New Wave of Demographic and Migration Processes
 • Other Aspects of Regional Development and Demographfic Flows

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

AMCIS 2017: A Tradition of Innovation Boston, MA August 10-12, 2017

"ICT-BASED BUSINESS MODELS FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION AND DEVELOPING/EMERGING ECONOMIES ICTS IN GLOBAL DEVELOPMENT (SIGGLOBDEV) TRACK"

Организатор/и

 Познански университет по икономика и бизнес, Полша
 Асоциация за информационни системи, САЩ

място на провеждане

 гр. Бостън, САЩ

период на провеждане

 10–12 август 2017 г.

срок за регистрация

 1 март 2017 г.

направления

 • ICT-based business models and their characteristics
 • How to measure ICT influence on socioeconomic development?
 • Changes in income inequalities
 • Do startups need assets?
 • Is transparency important for socioeconomic development?
 • Do new business models support building of social capital?
 • Can open source approach accelerate ICT evolution?
 • Different forms of sharing economy, e.g.: access economy, aggregating economy, etc.

изисквания към разработките

 • до 5000 думи;
 • до 10 страници;

форми на участие във форума

 • цялостни изследвания (Completed Research);
 • разработки за форум за изследвания (Emergent Research Forum, ERF);
 • разработки за семинари и лекционни курсове (Workshop and Tutorials)
 • Панели
 • TREO сесии (Technology Research, Education and opinion)
 • Симпозиум за професионално развитие (PDS)

Допълнителна информация

 Покана
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Aristotle University of Thessaloniki

Организатор/и  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Място на провеждане  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Период на провеждане  6–8 септември 2017 г.
Срок за подаване на резюмета  9 януари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за приетите заявки и резюмета  16 януари 2017 г.
Срок за подаване на цялостните материали  15 май 2017 г.
Официални езици  Английски, турски
Такса за участие  200 евро за участник (платена преди 13 февруари 2017 г.)
 (таксата включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки и други материали от конференцията, кафе паузи и обяд за дните на конференцията)
Направления
 • Икономика
 • Публични финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Публична администрация
 • Международна икономика
 • Икономическа интеграция и др.
Допълнителна информация  http://scfconference.com/en/conference/48-ма Международна научна конференция

"CONTEMPORARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES"

11-12 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 с. Пролом, Сърбия (http://prolombanja.com)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11-12 октомври 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 20 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 50€ (цената включва една нощувка в двойна стая в „Radan Hotel“ в с.Пролом,  коктейл за посрещане на участниците, материали от конференцията, релаксираща програма)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • National Competitiveness: Factors and Measurement
 • Sustainable Economic Development
 • Performance Measurement in Public Sector Organizations
 • Sophisticated Valuation Tools and Techniques for Investment Projects Appraisal
 • Tourism and Hospitality
 • Operations & supply chain management
 • Enterprise risk management and analysis
 • Project management
 • Leadership and Human resource management
 • Quality management and control, etc.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана