МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"GLOBALIZATION, INNOVATION AND DEVELOPMENT. TRENDS AND PROSPECTS"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Факултет по наука и инженерство при Университет „Валахия“ в  Търговище (Румъния)
 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (България)
 Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
 Институт „СЕДИМЕС“: Академична международна франкофонска мрежа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Университет „Валахия“ в Търговище, Факултет по инженерство и наука в  Александрия (Румъния)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11–13 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ

 16 април 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 30 евро

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Stable development in European Union
 • Public administration and social responsibility in the European context
 • Innovation and information technology
 • Diversity and local development

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието на Украйна
 Държавна академия по строителство и архитектура в Одеса (Украйна)
 Висше училище по икономика и инженерни науки в Слупск (Полша)
 Национален институт за икономически изследвания (Молдова)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Одеса (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11–12 май 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 1 май 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, украински, руски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 4$ (100 украински гривни)

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Проблемы и перспективы развития экономики с учётом инновационных тенденций
 • Экономика предприятия в современной конкурентной среде
 • Экономика строительного комплекса
 • Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятия
 • Размещение производтельных сил и региональная экономика
 • Регулирование использования земельных ресурсов
 • Адаптация учёта, анализа и аудита к экономическим изменениям

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Заявка за участие


Международен Балкански университет

Международна конференция в областта на социалните и хуманитарните науки

"CHANGING THE WORLD: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Международен Балкански университет (гр. Скопие, Македония)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Скопие, Македония

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 12-14 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ

 15 април 2017 г. (ранна регистрация)
 30 април 2017 г. (късна регистрация)

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 август 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 турски, английски (разработките трябва да бъдат оформени на английски език за окончателно  публикуване)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Political Sciences
 • International Relations
 • Education
 • Communications
 • Economics, Business and Management
 • Philology
 • Psychology
 • Legal Studies
 • History
 • Arts

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • резюме – до 200 думи;
 • разработка – до 3000 думи (без таблици, фигури и цитати)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 100 евро

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

"Management Challenges in a Network Econom", 17–19 May 2017, Lublin, Poland

Организатор/и

 International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia
 Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Място на провеждане

 Университет „Мария-Кюри Склодовска“ Люблин, Полша,

Период на провеждане

 17-19 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 1 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване авторите за приетите материали

 15 февруари 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 440 евро за участник
 (таксата включва материали от конференцията, хранене, кафе  паузи, туристическа обиколка на града )

Направления

 • Мениджмънт
 • Икономика и бизнес.
 • Технологии
 • Образование и обучение.
 • Право и европейска интеграция

 

Допълнителна информация

 Покана
13-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

«SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES IN EUROPE 2016 – 2020»

Организатор/и

 АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ
 ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

Място на провеждане

 Университет „Александър Мойсиу ”,  Драч, Албания

Период на провеждане

 19–20 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 25 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 30 март 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 70 евро за участник

Направления

 • Market competitiveness, economic policies and reforms
 • Macroeconomic policies in European area
 • Innovation contribution towards social challenges

Допълнителна информация

 Покана


ОРГАНИЗАТОР/И

 Университет в Доня Горица (Черна гора)
 Университет „17-ти септември“ в Бандърма (Турция)
 Международен университет в Сараево (Босна и Херцеговина)
 Университет „Сабахатин Заим“ в Истанбул (Турция)
 Университет „Мустафа Кемал“ (Турция)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Университет в Доня Горица (Черна гора)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 19–21 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И РЕЗЮМЕТА

 15 февруари 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ

 28 февруари 2017г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 30 април 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 15 март 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Conflict studies
 • Energy Policies and Cooperation
 • EU and Balkans
 • Global economics crisis and Balkans
 • Labour Issues and Balkans
 • Mediterranean and Balkan History
 • Political Stabilisation in Balkans
 • Refugees
 • Regional Peace
 • Security issues in Balkans
 • Social Policy ,Irregular Migration
 • Transitional Economies

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
РЕЗЮМЕТО

 до 400 думи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.udg.edu.me/mecasconference


22nd EUROASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY CONFERENCE

Организатор/и

 Икономически факултет към
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

място на провеждане

 Икономически факултет,
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

Период на провеждане

 24–26 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 28 февруари 2017 г.

срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 13 март 2017 г.

срок за регистрация

 22 април 2017 г.

срок за предаване на цялостните материали

 22 април 2017 г.

Официални езици

 английски

такса за участие

 400 евро (включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки, кафе-паузи, обяд за дните на  конференцията и други материали, свързани с конференцията)

Допълнителна информация

 http://www.ebesweb.org/Conferences/22nd-EBES-Conference-Rome/Call-for-Papers.aspx

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)
 Образователен и научен институт при висша държавна образователна институция  „Университет по банкиране“ (Украйна)
 Молдовска икономическа академия (Молдова)
 Университет за национално и световно стопанство (България)
 Институт за изследване на фирмената безопасност, Център за информационна  безопасност (Словения)
 Институт за технология и висше образование „Монтерей“ (Мексико)
 Гомелски държавен университет „Франциск Скорина“ (Република Беларус)
 Краковски научно-технически университет AGH (Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25-27 май 2017 г

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛИ

 10 май 2017 г.

работни езици

 английски, руски, украински

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 20 $

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Economic security system: management and information aspects.
 • Enterprise economic security risks and threats management.
 • Economic security by economic activities.
 • Security professionals’ education and training.
 • Information security: computational, telecommunication, cloud systems.
 • Financial and bank security.
 • Accounting and analytical providing of the enterprise security

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Problems and prospects of Donbas and Priazovie economy development"

25-26 май 2017 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

 SHEE “Priazovskiy State Technical University” (Ukraine)
 Mariupol City Council (Ukraine)
 PJSC Ilyich Iron and Steel Works (Ukraine)
 D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)
 PHEE “Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel” (Ukraine)
 PHEE European University (Ukraine)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Мариупол (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25–26 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 1 май 2017 г.

Такса за правоучастие

 За участници от СА „Д. А. Ценов“ не се дължи такса за правоучастие.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 украински, руски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 до 5 страници

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 неприсъствена

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Investigation of mechanisms of economic development strategies implementation of Donbass and Priazovie
 • Scientific-practical and methodological aspects of industrial enterprises management
 • Environmental, economic and energy security of the region in times of military-political crisis
 • Increasing the investment attractiveness of the region
 • Formation of the marketing concept of Priazovie business structures
 • Business problems in an uncertain economic system
 • Investment and innovative activity of enterprises in modern conditions
 • Competence development of modern logistics management in the context of globalization and European integration
 • Financial policy of Ukraine in modern conditions and its impact on the development of regional economies
 • Tax policy of the state and its impact on the development of enterprises

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (руски език)
 Покана (английски език)
13–та международна научна конференция

"THE TEACHER OF THE FUTURE"

ОРГАНИЗАТОР/И

Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia)
MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia)
Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
University “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Albania)
KROK University, Kiev (Ukraine)
National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
Todor Kableshkov University, Sofia (Bulgaria)
University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria)
Medical University, Plovdiv (Bulgaria)
European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria)
University for business studies, Faculty of law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria)
Euro College, Istanbul (Turkey)
University Neofit Rilski, Faculty for social health and sport, Blagoevgrad (Bulgaria)
Faculty of biotechnical studies, University “St. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia)
Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia)
Institute for sociological, political and juridical research, Skopje (Macedonia)
University of Telecommunications and Posts, Sofia (Bulgaria)
Faculty for Business and Tourism, Budva (Montenegro)
High School of Technology and Arts, Leskovac (Serbia)
Faculty for tourism and hospitality, Ohrid (Macedonia)
Alliance of the educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)
Faculty of strategic and operational management, Belgrade (Serbia)
FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia)
Higher School of applied sciences, Vranje (Serbia)
Higher Medical School, Bitola (Macedonia)
Higher School for applied studies for management and business communication, Sremski Karlovci (Serbia)
Higher medicine school “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
Higher medical-sanitary school of applied studies “Visan”, Zemun (Serbia)
FORKUP, Belgrade (Serbia)
Faculty for tourism and hospitality management, Vrnjacka Banja (Serbia)
Innovations and sustainability academy, Plovdiv (Bulgaria)
Academy Filipović, Jagodina (Serbia)
Institute Plasma, Skopje (Macedonia)
Journal of process management- New Technologies, official co-publisher, Vranje (Serbia)
College for tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)
Forum for research and mobility, Bitola (Macedonia)
Institute Sano, Zagreb (Croatia)
Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Будва (Черна гора)
 х-л „Slovenska Plaza”

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 26-28 май 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

 27 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 7 май 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, руски и всички балкански езици

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • хабилитирани, нехабилитирани преподаватели и докторанти  (присъствена форма на участие) – 50 евро;
 • хабилитирани, нехабилитирани преподаватели и докторанти  (неприсъствена форма на участие) – 60 евро.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Значение на знанието в глобалното общество
 • Знанието като фактор за сближаване
 • Знанието и международното сътрудничество
 • Обществена позиция на образователният процес
 • Трансфер на знанието в съвременните условия
 • Наука и знание или образователно администриране
 • Педагогика и преподаване
 • Иновативни стратегии за учене
 • Въздействието на новите образователни технологии в преподаването
 • Образователната политика като фактор за напредък
 • Етични компоненти на преподаването
 • Възпитателни аспекти на преподаването
 • Ролята на учителя в съвременните условия
 • Ученето като обществено отговорен процес
 • Ролята на знанието при формирането на компетенции у новите хора
 • Ключови влияния в съдържанието на образователния процес
 • Иновативни образователни подходи
 • Задачи, влияния и постижения на научните звена и сътрудници
 • Учене през целия живот
 • Образователни подходи: от знание до умения
 • Всеобщо образование
 • Образователно предприемачество
 • Кариерно развитие на учителя

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (английски език)
 Покана (български език)
 Макет на резюме
 Макет на доклад
VI-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

« МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ: РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ »

Организатор/и

 Беларуски търговско-икономически университет на
 потребителската кооперация (БТИУПК)
 Съвет на младите учени към БТИУПК
 Център за бизнес образование към БТИУПК

място на провеждане

 БТИУПК, гр. Гомел, Република Беларус
 Хотелски комплекс „Ранчо“, разположен на 22 км. от гр. Гомел,
 Република Беларус

Период на провеждане

 31 май – 2 юни 2017 г.

Срок за подаване на материали за форума (заявка, статия, оформена според изискванията, файл с презентация за участника)

 15 януари 2017 г.

Официални езици

 руски, беларуски, английски

направления

 Световна и национална икономика
 Компютърни технологии и иновации 
 Икономика и управление в организацията
 Финанси, парично обръщение и кредит
 Счетоводен отчет и анализ
 Търговия и логистика
 Стокознание, експертиза и конкурентоспособност на стоките

такса за участие

 Необходимо условие за безплатно публикуване на статиите на участниците в сборник с научни  статии е личното участие на автора във форума.

Допълнителна информация

 Покана
12TH INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS

«KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 21TH CENTURY:RESILIENCE, CREATIVITY, CO-CREATION»

Организатор/и

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 университет, Русия
 Бизнес институт по изкуствата, САЩ

Място на провеждане

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 Университет, Русия

Период на провеждане

 7–9 юни 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 20 февруари 2017 г.

Срок за регистрация

 10 май 2017 г.

Официални езици

 английски

Такса за участие

 430 евро (платени преди 15 март 2017 г.)
 320 евро (за студенти–магистри и докторанти)
 520 евро (редовна такса)
 Таксата за участие включва участие в сесиите на форума, кафе-паузи и обяд по време на форума,  официална вечеря за участниците в конференцията, бадж и сертификат за участие, пакет с материали от форума.

Допълнителна информация

 http://www.ifkad.org/
Дванадесета международна научна конференция

"REGIONAL DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC FLOWS OF SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES"

23 юни 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23 юни 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 30 април 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 сръбски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 80 €

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The Decrease of Economic Regional Disparities: Practical Issues and Recommendations for Problem Solving
 • The New Wave of Demographic and Migration Processes
 • Other Aspects of Regional Development and Demographfic Flows

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

AMCIS 2017: A Tradition of Innovation Boston, MA August 10-12, 2017

"ICT-BASED BUSINESS MODELS FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION AND DEVELOPING/EMERGING ECONOMIES ICTS IN GLOBAL DEVELOPMENT (SIGGLOBDEV) TRACK"

Организатор/и

 Познански университет по икономика и бизнес, Полша
 Асоциация за информационни системи, САЩ

място на провеждане

 гр. Бостън, САЩ

период на провеждане

 10–12 август 2017 г.

срок за регистрация

 1 март 2017 г.

направления

 • ICT-based business models and their characteristics
 • How to measure ICT influence on socioeconomic development?
 • Changes in income inequalities
 • Do startups need assets?
 • Is transparency important for socioeconomic development?
 • Do new business models support building of social capital?
 • Can open source approach accelerate ICT evolution?
 • Different forms of sharing economy, e.g.: access economy, aggregating economy, etc.

изисквания към разработките

 • до 5000 думи;
 • до 10 страници;

форми на участие във форума

 • цялостни изследвания (Completed Research);
 • разработки за форум за изследвания (Emergent Research Forum, ERF);
 • разработки за семинари и лекционни курсове (Workshop and Tutorials)
 • Панели
 • TREO сесии (Technology Research, Education and opinion)
 • Симпозиум за професионално развитие (PDS)

Допълнителна информация

 Покана
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Aristotle University of Thessaloniki

Организатор/и  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Място на провеждане  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Период на провеждане  6–8 септември 2017 г.
Срок за подаване на резюмета  9 януари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за приетите заявки и резюмета  16 януари 2017 г.
Срок за подаване на цялостните материали  15 май 2017 г.
Официални езици  Английски, турски
Такса за участие  200 евро за участник (платена преди 13 февруари 2017 г.)
 (таксата включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки и други материали от конференцията, кафе паузи и обяд за дните на конференцията)
Направления
 • Икономика
 • Публични финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Публична администрация
 • Международна икономика
 • Икономическа интеграция и др.
Допълнителна информация  http://scfconference.com/en/conference/48-ма Международна научна конференция

"CONTEMPORARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES"

11-12 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 с. Пролом, Сърбия (http://prolombanja.com)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11-12 октомври 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 20 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 50€ (цената включва една нощувка в двойна стая в „Radan Hotel“ в с.Пролом,  коктейл за посрещане на участниците, материали от конференцията, релаксираща програма)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • National Competitiveness: Factors and Measurement
 • Sustainable Economic Development
 • Performance Measurement in Public Sector Organizations
 • Sophisticated Valuation Tools and Techniques for Investment Projects Appraisal
 • Tourism and Hospitality
 • Operations & supply chain management
 • Enterprise risk management and analysis
 • Project management
 • Leadership and Human resource management
 • Quality management and control, etc.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана