1 2 3 4 5
14.2.2017   

7-ма международна конференция на  ASECU Youth и лятно училище
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСТОРИЯТА. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящИЯ се свят

 20-27 август 2017 г.
Каландра–Посиди, Халкидики (Гърция)

Уважаеми преподаватели и студенти,
Катедра „Икономика“ при Солунския университет „Аристотел“ (Солун, Гърция), съвместно с Македонския университет (Солун, Гърция), организира Седмата международна конференция на ASECU Youth и лятно училище на тема: „Завръщането на историята. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящия се свят“. Събитието ще се проведе в периода от 20 до 27 август 2017 г. в къмпинг Каландра–Посиди (Халкидики, Гърция). Всяка страна–участник се представлява от екип, включващ един преподавател и двама студенти. Разходите по пребиваването на участниците (в т.ч. настаняване, изхранване, транспорт от Солун до къмпинга и обратно, екскурзии) се покриват от организаторите.
В рамките на програмата на събитието се предвиждат три типа дейности:

 • Младежка конференция. Работният език на конференцията е английски. Докладите на участващите студенти ще се публикуват в сборник. Петте най-добри доклада ще бъдат представени на Годишната научна конференция на ASECU през 2018 г.
 • Лятно училище. В програмата на лятното училище се предвиждат лекции, които ще се водят от преподавателите от всяка страна–участник. Преподавателите изнасят лекции по избрана от тях тематика, кореспондираща с общата тема на събитието. За участието в лятното училище се присъждат ЕСТК кредити.
 • Други дейности. Като част от събитието ще се организират уъркшопове, дискусии и редица културни, спортни и рекреационни дейности.

Събитието предоставя на участниците уникалната възможност за обогатяване на знанията и уменията, за осъществяване на междукултурен обмен и максимализиране на образователните и социалните преживявания.

Важни дати и крайни срокове за студенти:
1 април 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 април 2017 г.: Получаване на потвърждение за участие.
31 май 2017 г.: Изпращане на доклад за участия в конференция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Важни дати и крайни срокове за преподаватели:
31 май 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и тема на лекция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Формуляри и допълнителни ресурси:
Покана
Заявка за участие (студент / преподавател)
Формуляр за резюме
Уебсайт: http://www.asecu.gr/index_en.html


10.11.2016   

Уважаеми колеги,
Румънският институт за модерни изследвания „New Europe College” обявява конкурс за изследователски стипендии за учебната 2017/2018 година. Програмата е насочена към млади изследователи, притежаващи докторска степен, които работят в областта на хуманитарните, социалните и икономическите науки.

Срокът за кандидатстване е 16 януари 2017 г.

Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications


1.9.2016   

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в международен конкурс за бизнес проекти на тема "StartUp-Кооперация — 2016", организиран от Центъра за бизнес обучение (Република Беларус) и Съвета на младите учени към Беларуския търговско-икономически университет на потребителските кооперации. Конкурсът ще се проведе в периода 13-14 октомври 2016 г. В него могат да участват младежи на възраст до 30 години (студенти и докторанти). Участието може да бъде индивидуално и колективно (в екипи до 4 човека), присъствено и задочно.

Срокът за подаване на заявка за участие и бизнес проект е 3 октомври 2016 г.

Подробна информация за конкурса, както и документи за участие можете да намерите на следния уеб адрес: http://cbo.i-bteu.by/index.php/mezhdunarodnyj-konkurs-biznes-proektov-startup-kooperaciya-2016/


26.5.2015   

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие Летен лагер за студенти „Stud Stream”, организиран от Черниговския институт „Героите на Крут“ към Междурегионалната академия по управление на персонала, гр. Чернигов, Украйна

Продължителността на лагера е 10 дни, а цената 250 евро.

Желаещите студенти могат да се обадят в ЦМСП.

        

International Student Camp «Stud stream»

You want to receive bright and unforgettable experience, make new friends, learn how to work in a team, enjoy the beauty of Ukrainian edge, open new abilities and talents? Chernigov Institute of Krut Heroes of the Interregional Academy of Personnel Management invites you to our summer camp called Stud stream. Student brotherhood will give you the opportunity to have fun and spend time interestingly. The process of communication in our camp involves a lot of super positive emotions, which allow you to develop and create, to be always in a good mood.

Why people choose our camp?

Ten days in the camp is a chance to spend your free time pleasant, relaxing and developing.
Just imagine, on the banks of the picturesque river Desna near the fire, you cook a wonderful soup with fish, hear fascinating sounds of a guitar. Do you want to feel the spirit of the Middle Ages? Then we invite you to take part in the historical performance of knightly tournament.
We offer:

 • Program of interactive learning foreign languages.
 • Study the program on time management, which will allow you to become successful.
 • Conduct communicative training on "team building" will teach you to create a team spirit.
 • Conduct of intellectual games "Brain-ring", "What? Where? When"; "Maphia"; "Wheel of Fortune" will test the strength of your intellect!
 • Conduct of living quests - offline (it could be a classic detective, western, spy thriller, mystic and a pirate story) will not leave you indifferent.
 • Organization of incendiary, theme parties, "Tournament strength and courage", "Poetry unites the soul", "Kaleidoscope of smiles", "Beautiful Lady".
 • Sports and tourist activities involve the participation of everyone in the relay races, soccer, volleyball, as well as competitions in drafts, chess, table tennis.
 • Participation in the action "good affairs" (do more good deeds for a short time).
 • Visit the bowling club will give you the courage and self-confidence!
 • Riding will make you feel full seriousness of life.
 • Visit to the National Historical and Cultural Reserve "Hetman's Capital" in Baturyn helps you get through a period of prosperity and the elimination of Hetman. Visiting Anthony Caves slightly open to you many secrets of the past. Mezin National Park - pearl of nature Novgorod-Seversky Polesie - will charm picturesque landscapes. Kiev - a must! Tour to the city museums "Western art" and "Museum of the water."
 • The program of the camp may be amended according to the wishes.

Welcome new ideas! We are waiting for you and will be glad to meet you!
10 days - the price of 250 EUR 
Chernigov Institute of Krut Heroes
"Interregional Academy of
PERSONNEL MANAGEMENT"
14017, Chernigov, st. Promyshlennaya, 17
Phone: (+ 380462) 677-179, mob. phone 0674645806
E-mail: studstreamchernihiv@ukr.net

www.maupchern.pp.ua


21.3.2015   

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Николаевския национален университет (Украйна) за публикуване в електронно научно специализирано издание "Глобални и национални проблеми на икономиката". Обемът на статията е от 8 до 15 страници.
За публикуване в изданието авторите трябва да заплатят  25$.

Повече информация може да прочете ТУК.


27.1.2015   

Уважаеми колеги,
Получена е покана, даваща възможността на докторанти да участват в образователен международен модул, организиран от Kaunas University of Technology, Литва, с който СА има двустранен договор по програма „Еразъм+“.

Информация:

We would like to inform you about an exciting opportunity for your PhD students to take up a PhD module at Kaunas University of Technology (KTU). Studying in an international research environment the students will enhance and expand their knowledge of a scientific field of their interest and gain an insight into different culture. Students may choose one or more modules depending on their interests and capabilities. The credits gained while studying at KTU will be transferable to their home university or may be used in further studies. Kaunas University of Technology is a leader among Lithuanian universities in performing contracted research for business and industry, and an active partner in European research programmes. Taking up a PhD module at KTU students will get advantage of University partnerships with business and industry and be able to participate in global research projects.

 • Duration of a course is 1 to 2 weeks
 • Price (for 1 ECTS credit) is 90 EUR*
 • Start date depends on each course (first ones start in February, 2015)
 • Application for the Spring Semester 2015 has started

*The courses may be funded by a student, by his or her home institution or by other organisation, or be part of Erasmus+ exchange programme.

A diverse range of modules offered by KTU may be found here http://archive.ktu.lt/en/content/doctoral-phd-courses .

For more information, please contact us at: doktorantura@ktu.lt .

Sincerely,

Reda Žilėnaitė I Project Manager
Kaunas University of Technology
Department of Research Affairs I Unit of Doctoral Studies
K. Donelaičio St. 73-423, LT-44029 Kaunas, Lithuania

For more information on research performed at KTU, please visit http://ktu.edu/en/research


18.12.2014   

Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички заинтересовани преподаватели за възможността да публикуват в изданието на Приазовски държавен технически университет, с който СА поддържа договорни отношения.
Изданието е на руски език.

Желаещите да публикуват следва да преминат през научна селекция.
По тази причина следва да депозират научните статии в срок до 23.12.2014г.

За повече информация: ТУК.


24.11.2014   

Уважаеми колеги,
Получена е покана за възможността преподаватели от Стопанска академия да участват в 10-тата международна научна конференция на тема „Европейската интеграция - нови перспективи“, която ще се проведе на 21-ви май 2015 г. в Американския университет в гр. Скопие, Република Македония – организатори на събитието.

 За повече информация: ТУК.


14.11.2014   

Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички заинтересовани преподаватели за възможността да участват с публикация в чуждестранно издание - тематичен сборник на тема "Проблеми на социално-икономическото развитие на предприемачеството", със срок на заявяване за участие в авторския колектив до 24.11. 2014г.


Уважаемые коллеги !
Научный журнал «Экономика и Финансы» с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников принять участие в написании коллективной научной монографии:
«Проблемы социально-экономического развития предпринимательства»
в рамках комплексной темы исследования:
«Проблемы социально-экономического развития предпринимательства»
(номер государственной регистрации 0114U006191)
Авторам статей выдается справка об участии в разработке научной темы.
Монографии будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Канады.
Обязательные экземпляры сборника отправляются в Национальную библиотеку и архив Канады (Library and Archives Canada) и Национальную библиотеку и архив Квебека (Bibliothèque et Archives nationales du Québec).

Контрольные даты

 • формирование авторского коллектива —  до 24.11.2014 г.
 • предоставление авторами материалов для рассмотрения оргкомитетом — до 10.12.2014 г.
 • рассылка монографии авторам — до 19.01.2015 г.

К публикации принимаются работы, содержащие результаты исследований по предложенной тематике.
Рабочие языки: английский, немецкий, французский, русский, украинский и другие.
ISBN, РИНЦ (Российский индекс научного цитирования НЭБ).

В монографии планируются следующие разделы:

 1. 1.Региональная экономика и развитие административно-территориальных образований, отраслей и производств.
 2. 2.Геополитика, глобализация экономических отношений и межрегиональные связи.
 3. 3.Особенности развития предпринимательства.
 4. 4.Проблемы развития социальной сферы региона.
 5. 5.Проблемы модернизации производственной инфраструктуры.

Координатор – секретарь оргкомитета

кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна

тел. +38 (068) 851-75-52

E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com

Сайт: ecofin.at.ua

Информационное сообщение

Інформаційне повідомлення


Dear colleagues!
In order to publish the research results scientific journal «Economy and Finance» invites scientists to participate in writing a collective scientific monograph on the topic:
«Problems of social and economic development of business»
(as part of a integrated research topic «Problems of social and economic development of business», the state registration number 0114U006191)
Authors of articles are ginen a certificate of participation in the scientific subject.
Collective scientific monograph will be sent collected articles ISBN with
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Monograph control terms:
• development team formation (authors’ reference submission) - up to November 24, 2014;
• sending authors ‘materials for consideration by the organizing committee – up to December 10, 2014;
• sending monographs to authors - until January 19, 2015.
Papers containing the results of studies on the proposed topics are accepted for publication.
Working languages: English, German, French, Russian, Ukrainian and other languages.
ISBN, SCIENCE INDEX (Russian Index of Science Citation (RISC))
Mandatory copies sent to collection articles Library and Archives Canada and Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
The following sections are planned in a monograph:

 1. 1.        Regional economy and development of administrative-territorial educations, branches and productions.
 2. 2.        Geopolitics, globalization of the economic relations and interregional communications.
 3. 3.        Features of development of business.
 4. 4.        Problems of development of the social sphere of the region.
 5. 5.        Problems of modernization of production infrastructure.

Coordinator - Secretary of the Organizing Committee

Drobyazko Svetlana I. PhD in Economics,

+38 (068) 851-75-52

E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com

Site: ecofin.at.ua
С уважением,
Редакция научного журнала "Экономика и Финансы"
ecofin.at.ua

INFORMATION NOTICE


29.9.2014   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас к публикации материалов в коллективной монографии "Социально-экономические трансформации в странах Европы" (что будет опубликована в Германии).
Стоимость участия в публикации монографии для авторов из Украины составляет 30 грн. за страницу (полную или не полную). Для авторов из СНГ и зарубежных стан30 евро за предоставленную публикацию.
Организационный взнос включает расходы на формирование и редактирование монографии, издание и доставку автору.
Рабочий язык монографии английский.

Для публикации материалов до 30 октября 2014 года необходимо подать:

 • Информацию об авторе (Приложение 1);
 • Материалы для размещения (Приложение 3);

Материалы необходимо подать в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc) (на электронную почту оргкомитета) по адресу: E-mail: fin_konf@ukr.net
После получения материалов и согласование их с организационным комитетом автору предоставляется счет для оплаты. В случае несоответствия полученных материалов они отправляются автору на доработку.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МОНОГРАФИИ

 • Объем материалов составляет 10-14 страниц.
 • Работа должна быть выполнена с помощью ПЭОМ в редакторе MS Word-6,0.
 • Текст предоставляется в виде компьютерного файла с расширением *.doc.
 • Шифр Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал − 1,5.
 • Поля: верхнее, нижнее − 20 мм., левое − 20 мм, правое − 15 мм.
 • Текст должен быть выполнен с соблюдением требований и соответствующим стилистическим редактированием.
 • Формулы, таблицы (шифр Times New Roman, размер 10, междустрочный интервал − 1), рисунки выполняются с помощью специальных редакторов MS Office, должны быть подписаны и последовательно пронумерованы арабскими цифрами.
 • В конце текста подается литература, оформленная согласно требованиям исключительно в алфавитном порядке. Соответственно с требованиями ГСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Выход монографии − декабрь 2014 года.

Адрес оргкомитета:
Финансово-экономический факультет (кафедра финансов) Черкасский государственный технологический университет, б-р. Шевченко, 460, г. Черкассы, Украина, 18006.
E-mail: fin_konf@ukr.net
Тел.: (0472) 71-10-57

Реквизиты для оплаты участников из Украины: Получатель: ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", код ЕГРПОУ 36964568, МФО 319111 № счет 29245004000001 в ПАТ "РАДИКАЛ БАНК. Назначение платежа: Пополнение картсчета: № 26253011293001 Дудченко Наталия Васильевна, ПОП участника.

Реквизиты для оплаты участников из зарубежных стран: PJSС “RADICAL BANK” P.BORSCHAGIVKA, KIEV AREA, UKRAINE Асс №  1600 8010089079, SWIFT: PJRAUA21
Beneficiary’s bank: OJSC “VTB BANK ”, KIEV, UKRAINE
Acc. № 0104644398 SWIFT: VTBRUAUK Correspondent bank:VTB Bank (Deutschland) AG FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT: OWHBDEFF For ___________ to  account 26202001004392

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Ф.И.О. участника Хмельницкий Игорь Петрович
Научная степень, ученое звание аспирант НИИ
Ф.И.О., научная степень, ученое звание научного руководителя д.э.н., профессор Иванов Петр Васильевич
Учебное заведение (место работы) Научно-исследовательский институт
Адрес доставки с индексом ул. Победы д. 16, кв. 105 г. Киев Украина 19025
Тел.: (044) 259-25-69; (069) 258-52-14 E-mail               
Тема доклада Особенности налогообложенияМатериалы монографии Банковское регулирование  валют

ВАЖНО!!!
      Уважаемые коллеги! Обратите внимание на форму предоставления адреса!


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СТРАХОВОГО РЫНКА
Иванов И.В., студент-магистр, финансово-экономического факультета
Черкасского государственного технологического университета
Научный руководитель − д.э.н., профессор Бойко С.Т.

Изложение основного материала
Литература

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Yuliya Smakovskaya
Сherkasy state technological university
FOREIGN EXPERIENCE OF ACTIVE LABOR MARKET PROGRAMS FINANCING

The basic models of the state regulation of the labor market are studied; the features of the programmers financing of employment assistance in the countries with the developed market economies with а view to adapting them to the national labor market are defined.

References