1 2 3 4 5 6
25.4.2017   

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция на тема „25 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България” с гост-лектор Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова - извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България.  Събитието ще се състои на 2 май 2017 г. от 11,30 часа в ауд. 10 (акад. Иван Стефанов).
Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.
 
 
Център за международна дейност
 


7.4.2017   

Уважаеми колеги,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ на Информационен ден по програма „Еразъм+“ за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през зимен семестър на академичната 2017/2018 г., който ще се състои в кафе-аперитив „Салве“ на 25.04.2017 г. (вторник) от 11:00 часа.

Крайният срок за подаване на документи е 28.04.2017 г.

За повече информация виж ТУК


27.3.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение през зимен семестър на академичната 2017/2018 г. или практика в чужбина през академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
 • декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец);
 • декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец);
 • декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас).

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00);
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

- лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;

- лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.

 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 

- докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 

Краен срок за подаване на документи:
26 април 2017 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност

Изпит за определяне на ниво на владеене на чужд език:
26 април (сряда) 2017 г., 11,00 часа, 6 ауд.

Информационен ден по програмата:
04 април (вторник) 2017 г., 11,00 часа, кафе-клуб „Салве“.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


27.3.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител;
 • декларация по ЗЗЛД;
 • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи: 28 април 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


27.3.2017   

Уважаеми студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“,
Заповядайте на Информационен ден по програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 04.04.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в коктейл-клуб „Салве“. По време на събитието ще бъдат обсъдени въпроси относно възможностите за провеждане на студентска мобилност с цел обучение и практика в чужбина.


14.2.2017   

7-ма международна конференция на  ASECU Youth и лятно училище
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСТОРИЯТА. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящИЯ се свят

 20-27 август 2017 г.
Каландра–Посиди, Халкидики (Гърция)

Уважаеми преподаватели и студенти,
Катедра „Икономика“ при Солунския университет „Аристотел“ (Солун, Гърция), съвместно с Македонския университет (Солун, Гърция), организира Седмата международна конференция на ASECU Youth и лятно училище на тема: „Завръщането на историята. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящия се свят“. Събитието ще се проведе в периода от 20 до 27 август 2017 г. в къмпинг Каландра–Посиди (Халкидики, Гърция). Всяка страна–участник се представлява от екип, включващ един преподавател и двама студенти. Разходите по пребиваването на участниците (в т.ч. настаняване, изхранване, транспорт от Солун до къмпинга и обратно, екскурзии) се покриват от организаторите.
В рамките на програмата на събитието се предвиждат три типа дейности:

 • Младежка конференция. Работният език на конференцията е английски. Докладите на участващите студенти ще се публикуват в сборник. Петте най-добри доклада ще бъдат представени на Годишната научна конференция на ASECU през 2018 г.
 • Лятно училище. В програмата на лятното училище се предвиждат лекции, които ще се водят от преподавателите от всяка страна–участник. Преподавателите изнасят лекции по избрана от тях тематика, кореспондираща с общата тема на събитието. За участието в лятното училище се присъждат ЕСТК кредити.
 • Други дейности. Като част от събитието ще се организират уъркшопове, дискусии и редица културни, спортни и рекреационни дейности.

Събитието предоставя на участниците уникалната възможност за обогатяване на знанията и уменията, за осъществяване на междукултурен обмен и максимализиране на образователните и социалните преживявания.

Важни дати и крайни срокове за студенти:
1 април 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 април 2017 г.: Получаване на потвърждение за участие.
31 май 2017 г.: Изпращане на доклад за участия в конференция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Важни дати и крайни срокове за преподаватели:
31 май 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и тема на лекция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.
15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Формуляри и допълнителни ресурси:
Покана
Заявка за участие (студент / преподавател)
Формуляр за резюме
Уебсайт: http://www.asecu.gr/index_en.html


10.11.2016   

Уважаеми колеги,
Румънският институт за модерни изследвания „New Europe College” обявява конкурс за изследователски стипендии за учебната 2017/2018 година. Програмата е насочена към млади изследователи, притежаващи докторска степен, които работят в областта на хуманитарните, социалните и икономическите науки.

Срокът за кандидатстване е 16 януари 2017 г.

Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications


1.9.2016   

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в международен конкурс за бизнес проекти на тема "StartUp-Кооперация — 2016", организиран от Центъра за бизнес обучение (Република Беларус) и Съвета на младите учени към Беларуския търговско-икономически университет на потребителските кооперации. Конкурсът ще се проведе в периода 13-14 октомври 2016 г. В него могат да участват младежи на възраст до 30 години (студенти и докторанти). Участието може да бъде индивидуално и колективно (в екипи до 4 човека), присъствено и задочно.

Срокът за подаване на заявка за участие и бизнес проект е 3 октомври 2016 г.

Подробна информация за конкурса, както и документи за участие можете да намерите на следния уеб адрес: http://cbo.i-bteu.by/index.php/mezhdunarodnyj-konkurs-biznes-proektov-startup-kooperaciya-2016/


26.5.2015   

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие Летен лагер за студенти „Stud Stream”, организиран от Черниговския институт „Героите на Крут“ към Междурегионалната академия по управление на персонала, гр. Чернигов, Украйна

Продължителността на лагера е 10 дни, а цената 250 евро.

Желаещите студенти могат да се обадят в ЦМСП.

        

International Student Camp «Stud stream»

You want to receive bright and unforgettable experience, make new friends, learn how to work in a team, enjoy the beauty of Ukrainian edge, open new abilities and talents? Chernigov Institute of Krut Heroes of the Interregional Academy of Personnel Management invites you to our summer camp called Stud stream. Student brotherhood will give you the opportunity to have fun and spend time interestingly. The process of communication in our camp involves a lot of super positive emotions, which allow you to develop and create, to be always in a good mood.

Why people choose our camp?

Ten days in the camp is a chance to spend your free time pleasant, relaxing and developing.
Just imagine, on the banks of the picturesque river Desna near the fire, you cook a wonderful soup with fish, hear fascinating sounds of a guitar. Do you want to feel the spirit of the Middle Ages? Then we invite you to take part in the historical performance of knightly tournament.
We offer:

 • Program of interactive learning foreign languages.
 • Study the program on time management, which will allow you to become successful.
 • Conduct communicative training on "team building" will teach you to create a team spirit.
 • Conduct of intellectual games "Brain-ring", "What? Where? When"; "Maphia"; "Wheel of Fortune" will test the strength of your intellect!
 • Conduct of living quests - offline (it could be a classic detective, western, spy thriller, mystic and a pirate story) will not leave you indifferent.
 • Organization of incendiary, theme parties, "Tournament strength and courage", "Poetry unites the soul", "Kaleidoscope of smiles", "Beautiful Lady".
 • Sports and tourist activities involve the participation of everyone in the relay races, soccer, volleyball, as well as competitions in drafts, chess, table tennis.
 • Participation in the action "good affairs" (do more good deeds for a short time).
 • Visit the bowling club will give you the courage and self-confidence!
 • Riding will make you feel full seriousness of life.
 • Visit to the National Historical and Cultural Reserve "Hetman's Capital" in Baturyn helps you get through a period of prosperity and the elimination of Hetman. Visiting Anthony Caves slightly open to you many secrets of the past. Mezin National Park - pearl of nature Novgorod-Seversky Polesie - will charm picturesque landscapes. Kiev - a must! Tour to the city museums "Western art" and "Museum of the water."
 • The program of the camp may be amended according to the wishes.

Welcome new ideas! We are waiting for you and will be glad to meet you!
10 days - the price of 250 EUR 
Chernigov Institute of Krut Heroes
"Interregional Academy of
PERSONNEL MANAGEMENT"
14017, Chernigov, st. Promyshlennaya, 17
Phone: (+ 380462) 677-179, mob. phone 0674645806
E-mail: studstreamchernihiv@ukr.net

www.maupchern.pp.ua


21.3.2015   

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Николаевския национален университет (Украйна) за публикуване в електронно научно специализирано издание "Глобални и национални проблеми на икономиката". Обемът на статията е от 8 до 15 страници.
За публикуване в изданието авторите трябва да заплатят  25$.

Повече информация може да прочете ТУК.