Ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски се срещна с ректора на Черниговския национален технологичен университет в Украйна – проф. дин С.М. Шкарлет. Срещата предостави възможност за провеждане на дискусия, по време на която бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството между партньорските висши училища в рамките на програма „Еразъм+“, участие на преподаватели и студенти от украинския университет в лятното училище, организирано от Академията, въвеждане на съвместни специалности за студентите в двете образователни степени „бакалавър“ и „магистър“, публикуване на съвместни научни изследвания и др.

По време на срещата, въз основа на решение на Академичния съвет на Черниговския национален технологичен университет от 31.10.2016 г. (Протокол №9), доц. д-р Агоп Саркисян от катедра „Бизнес информатика“ бе номиниран с диплома и медал и звание „почетен професор“ на украинския университет. 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития