С тържествена церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” академичната общност в Свищов чества празника на българските студенти – 8 декември. Сред официалните гости на тържественото честване бяха Милен Михов – народен представител и зам.-председател на комисията по образование в 43 НС, зам.-кметовете на община Свищов Анелия Димитрова и инж. Пламен Петков, д-р Татяна Ганчева – зам.-председател на Общински съвет – Свищов, Румяна Кузева – началник на общинския отдел „Образование”, Звездина Горанова – член на изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети.


Тържествената церемония откри ректорът доц. д-р Иван Марчевски с поздравително слово към студентите и цялата академична общност. „На 8-ми декември ние отдаваме дължимото на най-важните за нас – нашите студенти“, заяви ректорът и припомни, кога и как е започнало честването на празника на българските студенти още през 1903 г. Доц. Марчевски подчерта, че в Стопанска академия студентския празник започва да се отбелязва през 1937 г. – годината след създаването на Висшето търговско училище в Свищов. С пожелание за весел празник и незабравими спомени, ректорът апелира към студентите да бъдат отговорни – към родителите си, към родината си, към самите себе си, и да бъдат горди, че са част от семейството на Стопанска академия, наброяващо над 140 000 възпитаници. 


Цитирайки десетия, последен куплет на студентския химн Gaudeamus igitur, доц. Марчевски честити на студентите празника на младостта, на независимия дух, на смелите идеи и мечти.

Поздравления към свищовските студенти отправиха и официалните гости на тържествената церемония. Зам.-кметът Анелия Димитрова връчи символичния ключ на град Свищов на председателя на Студентски съвет, като изрази увереност, че го поверява в най-добрите ръце. Васил Филев благодари за гласуваното му доверие и от името на студентската общност обяви, че ще пазят ключа там, където пазят Стопанска академия и град Свищов – в сърцата си. 


Председателят на Студентски съвет също честити празника на своите колеги, като заяви, че това е денят на младите и устремени към високи върхове личности, на непокорните и амбициозните, на вечно търсещите и побеждаващите, на тези, на които принадлежи бъдещето.

По традиция, на честването на Студентския празник бяха връчени ежегодните студентски награди за отличен успех, активна студентска и обществена дейност. Наградата на Ректора за отличен успех в ОКС „бакалавър” в размер на 500 лв. и грамота, доц. Марчевски връчи на Иван Сарафски – 4 курс, спец. „Счетоводство и контрол” с успех „Отличен” 6.00. Награди за отличен успех през годините на следване връчи и Студентски съвет. Осем студенти получиха награди по 300 лева и грамоти, които им връчи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова: 


Яница Димитрова, 3 курс, спец. „Бизнес информатика”, успех 6.00; Христо Топалов, 4 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”, успех 6.00; Биляна Дамянова, 4 курс, спец. „Финанси”, успех 6.00; Ива Стоянова, 4 курс, спец. СК, успех 6.00; Глория Симеонова, 4 курс, спец. ЗСД, успех 6.00; Ана Петкова, 3 курс, спец. „Индустриална бизнес икономика” , успех 5.95; Айлин Мустафова, 3 курс, спец. СК, успех 5.95; Мирослав Илианов, 3 курс, спец. „Икономика на туризма”, успех 5.77.

Студентски съвет отличи и четирима студенти с награди по 300 лв. и грамоти за активна студентска и обществено-полезна дейност. Председателят на Студентския съвет връчи наградите на: Диляна Илиева – 4 курс, спец. „Маркетинг” с успех 5.84, която има участия в семинари и кръгли маси по теми, засягащи проблематиките на мениджмънта и маркетинга в страната; Марин Маринов – 4 курс, спец. „Индустриална бизнес икономика” с успех 5.93, участвал в двугодишен инфраструктурен проект №7-2015 „Изграждане на център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество” в Стопанска академия, финансиран със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност, и с множество участия в конференции и научни сесии; Анна Драшанска – 3 курс, спец. „Финанси” с успех 5.81, участвала в семинари и научни форуми с теми, засягащи актуалните проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в страната, както и в разработване на иновативни подходи за развитие на конкурентоспособността на фирмите; Антоан Величков – 4 курс, спец. СФК с успех 5.60, активно работил в областта на контрола върху икономическите престъпления, ръководител на състава за народни танци за начинаещи и активен деец в танцов клуб „СА НОВЕ”, с множество награди в посочените области.


По традиция на церемонията по честването на Студентския празник бе връчена ежегодната парична награда в размер на 300 лв., под егидата на Общински съвет – Свищов, на името на Григор Начович – пръв министър на финансите след Освобождението. Наградата е учредена за студент от Стопанска академия, завършил с отличие 3 курс, спец. „Финанси” или спец. „Стопански и финансов контрол”. Зам.-председателят на Общинския съвет, д-р Татяна Ганчева, връчи тазгодишната награда на Деница Кирилова – 4 курс, спец. „Финанси” с успех „Отличен” 6.00.

Специални награди получиха и други финансисти, номинирани за новоучредената през м. ноември 2016 г. от катедра „Финанси и кредит” ежегодна парична награда. Тя е на името на проф. д-р  Минко Русенов – учредител и пръв ръководител на катедрата, и ще се връчва на второкурсник, третокурсник и четвъртокурсник от спец. „Финанси” за показани успехи в обучението и творчески изяви. Ръководителят на катедрата проф. д-р Андрей Захариев връчи наградите на: Екатерина Ангелова – 2 курс с успех 6.00, активен участник в инициативи като член на СС; Габриела Георгиева – 3 курс с успех 5.19, с две научни публикации в национални издания в СА „Д.А. Ценов” и Бургаски свободен университет, активен участник в инициативи като член на СС, наградена с 2-ро място на научна сесия през м. май 2016 г. Отличените четвъртокурсници са Александра Петрова с успех 6.00, активен участник в инициативи като член и протоколчик на СС, с редица научни изяви и публикации, и Беатрис Любенова с успех 6.00, с редица научни изяви и публикации.


По време на церемонията стана ясно, че в навечерието на Студентския празник Фондация „Д. А. Ценов” подпомага финансово, чрез възстановяване на една семестриална такса, 13 студенти в редовна форма на обучение – полусираци, близнаци, братя и сестри, със затруднено материално положение. През настоящата година Фондацията е изплатила 2000 лв. награди за отлични студенти и 2500 лв. за стипендии, предоставени от Общинска банка на студенти с отличен успех и научни изяви в областта на счетоводството и банковото дело.


По повод празника на българските студенти, в Стопанска академия са получени множество поздравителни адреси до Ректора и академичната общност от различни институции и организации.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития