Семинар за средношколци и учители на тема „Инвестиционно злато и търговия със златни деривати“, се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Форумът, организиран от първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ при свищовското висше училище, бе съпътстваща проява в рамките на националното ученическо състезание по банкиране и в него участваха над 200 средношколци от цялата страна и придружаващите ги учители.
 


Участниците в практическия обучителен семинар приветства гл. ас. д-р Юлиян Господинив – координатор „Образователен маркетинг“ към Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Той подчерта, че целта на това обучение е учениците да придобият нови знания, квалификации и ценен опит, които ще им бъдат необходими за бъдещата професионална реализация. „В рамките на два дни тук, в Стопанска академия се състоя своеобразна среща на триъгълника на знанието – наука, образование и бизнес“, подчерта Юлиян Господинов и благодари на лекторите на семинара – проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и Пламен Георгиев – директор на финансовия център на „Общинска банка” АД, Свищов.

Проф. Захариев представи теоретичната част по темата на обучението. Той запозна учениците с паричната система на Римската империя, датираща според исторически сведения още от около 280 г.пр.н.е, която е допускала паралелно прилагане на две бройни системи, базирани върху злато и други метали. Лекторът припомни базови понятия при търговията със злато като карат, проба, трой унция, цена на златото, инвестиционно злато и разясни прилагания при учредяването на БНБ през 1879 г. златен стандарт в България. В презентацията бяха показани видове злато и монети, сред които са: класически европейски монети, подходящи за малки инвестиции от порядъка на 5-6 хиляди лева; швейцарски златни кюлчета, изработени от фабриките PAMP (качеството на нейните продукти се счита за едно от най-добрите в света и кюлчетата са изключително ликвидни) и Valcambi (един от най-големите производители на златни отливки и отсечени кюлчета в света); монетите „Австралийско кенгуру” (познати още като “Golden Nugget”); китайска панда (една от най-добре изглеждащите златни монети в света); монетата „Южноафрикански кругерранд“ (емитирана с цел насърчаване на  южноафриканските продажби на злато по света). 


Проф. Захариев припомни за свищовското златно съкровище, открито преди четири години, и запозна учениците с текущите котировки на златото, като сравни динамиката за различни периоди – 20 г., 5 г., 1 г. и последните три месеца. Той провокира учениците с въпроси, които ги предизвикаха да коментират какво се случва с инвестициите и икономиката в световен мащаб, когато цената на златото пада или се покачва. Ръководителят на финансовата катедра даде и практически съвети при инвестициите в злато – от къде да се купува, къде и как се съхранява, какви са сертификатите за притежание на инвестиционно злато. Любопитни за учениците бяха и поясненията на лектора дали е истинско златото, защо Индия е най-големият купувач на злато за ювелирни цели, как златото, с което се „филмира” един спътник за изстрелване в околоземна орбита, се оказва най-добрата защита срещу космическа радиация. Говорейки за световните златни резерви, проф. Захариев поясни, че общият обем на пазарно търсене за 10-госдишния период от 2006 до 2015 г. на инвестиционно злато е 40232 тона, разпределени по секторите: бижутерия – 22683,9 т.; инвестиционни монети – 10400,7 т.; инвестиционни фондове (ETF) – 1226,3 т.; технологични нужди – 4135,7 т.; централни банки – 1785,5 т. Според представената информация, БНБ притежава 40,3 тона злато към 2016 г. при 39,8 т. към 2008 г. 


Представяйки продуктите на „Общинска банка“ АД, свързани с инвестиции в злато и други ценности, директорът на финансовия център в Свищов поясни, че систематизираните данни от Световния златен съвет за последните 10 години показват цялостно нарастване на търсенето на инвестиционно злато след пика на финансовата криза от 2009 г. спрямо предходния период. Пламен Георгиев обясни на учениците, че златото има специфична плътност – 19.3 грама на кубичен сантиметър, свойство, което не притежава никой друг метал, и което го прави изключително труден за фалшифициране. „Винаги купувайте злато от отозирани дилъри на инвестиционно злато“, подчерта директорът на банковия център и разясни как на практика се търгува с този „жълт метал”, какви са изискванията на българското законодателство и как се достига сигурност при продажбите на злато. Пламен Георгиев сподели, че най-често продаваното в България кюлче злато е от 1 килограм, което е с размерите приблизително на съвременен мобилен телефони. 


През цялото време на обучителния практически семинар учениците и учителите имаха възможност да разгледат и държат в ръцете си кюлче инвестиционно злато от 50 гр. с текуща пазарна стойност от над 4000 лв., отливка на фабриките Valcambi. Отчитайки ценността на златото, проф. Захариев припомни на учениците и поучителната древногръцка легенда за Цар Мидас, който бил дарен от боговете със способността да превръща всичко, до което се докосне в злато, но и точно поради тази причина може да се умре от глад, защото и храната също се превръща в злато.

В рамките на форума беше представен и новият сайт на катедра „Финанси и кредит” – www.finance1952.com , където вече бяха публикувани информация и снимки от проведеното четвърто национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия под надслов „Моят първи бизнес кредит”. На всички средношколци и придружаващите ги учители в семинара бяха връчени сертификати за участие, подписани от ректора доц. д-р Иван Марчевски. По заявка на присъстващите учители бяха осигурени екземпляри от целево отпечатания за 2017 г. календар на катедра „Финанси и кредит”, както за директорите, така и за класните стаи на абитуриентите от представените на форума училища. Финалът на семинара за средношколци и учители прерасна в научен форум по „Бизнес кредитиране и проектно финансиране” с участието на всички 46 студенти-метори на отборите от ученическото състезание. Двудневният престои в Свищов на гостуващите на Академията ученици и учители бе съпроводен с две церемонии по дипломиране на бакалаври в петъчния ден и многолюдни изпити на студенти-задочници в съботния ден. 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития