Традиционната за Стопанска академия Докторантска научна сесия, за девета поредна година даде възможност на младите изследователи да представят свои научни разработки, които се публикуват в специалното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Форумът, организиран от редакционния съвет, откри главният редактор на изданието, доц. д-р Стефан Симеонов. „Процесът на създаване на новото знание и научните изследвания съдържа в своята есенция един творчески компонент, който е най-важният при стимула да открием нещо ново, да бъдем водени от любознателността, от добавянето на знания“, каза доц. Симеонов. 


По думите му, всеки, който е усетил тази тръпка на вдъхновението в научните изследвания, е бил свободен от тежестта на ангажиментите и за него така наречената „работа“ е била удоволствие.
От името на ректора и на цялото академично ръководство, проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор по акредитация и управление на качеството, приветства докторантите и техните научни ръководители. 


Той пожела на младите изследователи успешно представяне като подчерта, че научната сесия е еманацията на техните усилията и мястото, където те проверяват своите знания и разработени тези.
В научната сесия участваха докторанти от трите форми на обучение - редовна, задочна и самостоятелна. Своите студии и статии те представиха в три паралелно работещи секции, формирани тематично по научни области. В състава на журитата в трите направления бяха доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, членовете на редколегията на Годишен алманах, декани на факултети, ръководители на катедри. Първата секция обедини докторанти с разработки в областта на финанси, макроикономика, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областта на контрола, анализа и счетоводството. Докторантите в трета секция презентираха разработки, свързани с отраслите, мениджмънта и маркетинга. 


В деветата по ред годишна научна сесия взеха участие 87 докторанти от Стопанска академия. В рамките на регламентираното време участниците презентираха 57 изследвания, а членовете на комисии поставяха въпроси с цел подобряване на изследванията на докторантите. Присъстващите докторанти и преподаватели също имаха възможност да задават въпроси към авторите или да изразят мнение.
По предложение на проф. Георги Иванов, в тазгодишното издание на форума бе внесен конкурсен характер и журитата отличиха с награди най-добре представили се трима докторанти във всяка от трите секции. Първенците бяха наградени със специално изработен плакет, грамота и книги, които тържествено им връчи доц. д-р Тодор Кръстевич. 


Представените разработки ще бъдат публикувани в предстоящия брой на академичното печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2017 г. Тази година за публикуване в докторантския алманах са предложени общо 64 изследвания с формат на „студии” и „статии”, които представят съществени части от дисертациите, разработвани от докторантите.
При закриване на научния форум доц. д-р Стефан Симеонов изказа благодарност за участието на всички докторанти и специално на зам.-ректорите проф. д-р Георги Иванов и доц. Тодор Кръстевич за активната им ангажираност в организация на докторантската научна сесия и в процеса на подготовка за издаване на докторантския научен алманах.

 
Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития