Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, факултет „Мениджмънт и маркетинг”, катедра „Мениджмънт” и Студентски съвет организираха за 13-та поредна година конкурс за студентско есе. Темата на тазгодишното издание бе „Екологично и фирмено управление” с направления „Екологично поведение”, „Екологична етика”, „Социална отговорност”, „Еко-предприемачество”. В първия кръг участваха 38 студенти от 10 бакалавърски специалности и две магистърски програми.


В обръщението си към участниците, доц. д-р Ирена Емилова – преподавател в катедрата-организатор заяви: „За 13-та поредна година ние очакваме да се срещнем с Вас, студентите на Стопанска академия – знаещи, можещи, мотивиращи и вдъхновяващи млади хора, които ще чертаят бъдещето на България, ще бъдат успешни управленци и ще имат активна гражданска позиция”. Тя поясни, че организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата и изрази радостта си от факта, че в тазгодишното издание на конкурса има студенти, участвали и в предходни години.
От името на ректора и на академичното ръководство, участниците в конкурса приветства доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор по студентска политика и институционални комуникации.


По думите му, темата на конкурса е изключително актуална и с голяма добавена стойност, а направленията засягат проблеми не само на управлението, но и проблеми на съвременното общество. Той пожела на студентите техните идеи да се претворят в иновации, които да бъдат полезни за цялото общество.  

Представянето на участниците в конкурса оценява научно жури в състав: доц. д-р Ирена Емилова, доц. д-р Анатоли Асенов, доц. д-р Христо Сирашки, гл. ас. д-р Елена Йорданова, гл. ас. д-р Станислава Стоянова, гл. ас. д-р Десислава Алексиева, гл. ас. д-р Милен Динков, ас. д-р Йоана Петрова, ас. д-р Станимир Славов.


Според регламента, всеки участник имаше на разположение до 10 минути да представи своята теза. Презентираните различни становища в четирите направления по основната тема на конкурса предизвикаха интерес и провокираха въпроси не само от членовете на журито, но и от присъстващите студенти, което доведе до по-широко дискутиране на идеите.

По традиция, 15-те най-добре представили се студенти бяха класирани за втория, финален кръг на конкурса, който ще се проведе през м. Април 2017 година. 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития