Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и Дирекция „Бюро по труда” – Свищов организираха за студентите от Стопанска академия изнесена приемна. Проява бе осъществена като част от дейностите, планирани след подписването на споразумение за сътрудничество и партньорство между свищовското висше училище и Агенцията по заетостта, в което двете страни са изразили съгласие, че осигуряването на възможност за учене и работа на всеки млад човек е в основата на неговото професионално развитие и благоденствие.

Първата по рода си изнесена приемна срещна в офиса на Кариерния център студенти с Милена Савова – гл. експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда” и EURES-съветник, и Ирена Симеонова – мл. експерт в отдел „Посреднически услуги”. Експертите от ДБТ представиха услугите, които предлага Агенция по заетостта и нейните териториални подразделения. Студентите получиха информация как могат да се регистрират в Бюрото по труда като учащи, които желаят да работят през свободното си от учене време, какви документи са им необходими и какви услуги могат да ползват. Експертите представиха програми и проекти за обучение, стажуване и заетост на младежи, поясниха на студентите как да търсят работа и кои са източниците на информация за свободни работни позиции. От разговори за възможностите за включване в обучения, студентите научиха как могат да придобият допълнителна професионална квалификация или ключови компетентности. Представени бяха и възможностите за работа или стаж в България и в страни от ЕС.


Гостуващите експерти запознаха посетилите приемната с мрежата EURES (Европейски услуги за заетост), която предоставя информация, съвети и услуги за наемане и намиране на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от принципа на свободното движение на лицата. Студентите научиха, че службите за заетост, членки на EURES, предлагат безплатни услуги по информиране, консултиране и трудово посредничество. Предоставена им беше информация относно кандидатстването по обявено работно място в EURES портала и как могат да се свържат с представител на мрежата.

При срещите и разговорите с експертите, студентите коментираха какви са основните изисквания и очаквания на работодателите към младите хора, които ще наемат за стажантки позиции или работа.

Според предварително изготвения план за дейности по подписаното споразумение за сътрудничество между Академията и Агенцията по заетостта, информация за обявени от работодатели свободни места за стажуване и работни позиции се публикува чрез рубриката „Студентски ресурси/Обяви за работа и стажантски програми” на интернет страницата на СА „Д. А. Ценов” и чрез Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Сред студентите се популяризира и информация за активни кампании, инициативи и мероприятия, насочени към младежите.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития