Лекция на тема „Какво да правя с живота си?” изнесоха пред студенти в Стопанска академия представители на Институт за свободен капитализъм „Атлас” – изразител на най-десните позиции в икономиката. Председателят на УС, Калин Манолов запозна свищовските студенти с дейността на Института, като поясни, че това е независимо и неполитическо сдружение, създадено през 2010 г., което си поставя идеални цели. Мисията на ИСК „Атлас” е моралната защита на капитализма, която се основава на идеята, че индивидът е в правото си да служи на своето собствено добро. Основателите на организацията вярват, че индивидуалният просперитет е най-висшата цел на всяко разумно същество, и че като лансират идеи за свободата на индивида, ще могат да влияят върху формирането и функционирането на обществените институции.


Темата на лекцията бе посветена на етиката, морала, икономическите и философските основи на капитализма. Мартин Стоименов – мениджър продажби във в. „Капитал“, представи пред студентите философията на обективизма на Айн Ранд – американски философ, сценарист и романист. Като писател, тя снема вината от успелите и защитава правото на всеки да работи за своето лично благо и щастие, което е моралният кодекс на капитализма. „Основата на философията на Айн Ранд е разумът и свободата, при която най-силна е етичната част“, каза Стоименов. Той поясни, че писателката фаворитизира здравия разум като начин на учене, което е много тясно свързано със знанието, че светът е такъв, какъвто е - че той обективно съществува, независимо от нашето съзнание.


Лекторът представи връзката между философия, метафизика, епистемология, етика, политика и икономика. Коментира как човек да избере своята философия и принципите, от които да се ръководи. Говорейки за различни теории относно това, какво може човек, Мартин Стоименов подчерта, че разумът е нещото, което ни отличава като вид. „Благодарение на разума, ние имаме свободна воля, която води до избор и от нас зависи какъв избор ще направим за живота си“, каза лекторът. Той коментира със студентите йерархията на добродетели и ценности, като подчерта, че кардиналната ценност, която ни е дадена без да я избираме, е животът, а кардиналната добродетел – разума (рационалност) е това, което използваме за да придобиваме ценности и да ги запазваме. „Човек трябва съзнателно да използва разума си за да си подреди ценностите“, каза Стоименов и посъветва студентите да го направят възможно по-рано в своя живот. Представяйки теорията за индивидуализма в икономиката, той коментира провала на централното планиране и управление, частната собственост като важен стълб на икономиката, приемането на закони като вид регулация и как моралът може да направи икономиката по-ефективна. След лекцията студентите дискутираха с гостите как да разберат какво искат да правят с живота си, защо философията може да съдейства за постигане на успех и как да бъдат щастливи и полезни.


Институтът за свободен капитализъм „Атлас” представи част от своите издания – книги и печатни материали, популяризиращи дискутираните по време на срещата теми, философии и теории. 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития