Отзиви за Стопанска академия

Джон Шомел Доу
Изпълнителен директор на ЕБВР за България

Превод на български :
За мен е голяма чест и удоволствие да посетя Стопанска Академия. Чудесната комбинация от традиции и съвременни достижения в икономическото образование е отлично доказателство за интересната история и светлото бъдеще на България.
От все сърце желая бъдещи успехи както на Академията, така и на България!

Джон Чомел-Доу
Европейски Борд за Реконструкция и Развитие
24. 11. 2004 г.