Отзиви за Стопанска академия

Проф. дин Димитър Иванов

Стратегически консултант към група инвестиционни европейски банки в Лондон,
Икономически съветник на Пре­зи­дента на Република България,
Координатор на Международния Икономически съвет