Отзиви за Стопанска академия

Гиньо Ганев
Омбудсман на Република България

"С вълнение съм тук в Стопанската академия в Свищов.
Вълнуващо е обстоятелството, че този университет през десетилетията формира високостойностни специалисти, които служат на напредъка на държавата.
Но голямата му стойност е в това, че тук се създават най-ценните човешки качества:
Академията отглежда бългаски граждани!
Почит и преклонение!"

8 април 2009,
Гиньо Ганев, Омбудсман на Републиката