Отзиви за Стопанска академия

Георги Първанов
Президент на Република България