Отзиви за Стопанска академия

Хеба Ал-Мараси
Посланик на Египет в Република България

Превод на български :
До г-н Нено Павлов, ректор на Стопанска академия – Свищов
Огромна  чест и щастие за мен е да посетя Вашата Академия, която участва активно в изграждането на икономиката и обществото в съвременна България. Пожелавам активно сътрудничество между Стопанска академия и египетските университети в името на доброто на двете страни.