инж. Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика - 26.09.2011 г.