Владислав Горанов - Зам.-министър на финансите - 26.09.2011 г.