Проф. д.ик.н. Иван Душанов - Председател на Съюза на счетоводителите в България - 10.10.2012 г.