Благодарствено писмо от "Национален Клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи" - 28.11.2014 г.