Благодарствено писмо от Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" гр.Стара Загора-март 2015г.