Борислав Борисов - Председател на Съвета на ректорите в България - 01.10.2008