Григоре Белостечник - Ректор на Молдовската академия за икономически науки, гр. Кишинев, Република Молдова - 27.05.2010