Румен Овчаров - Председател на комисията по бюджет и финанси - 05.12.2007