Отзиви за Стопанска академия

Бивши ректори на СА
по повод юбилейното честване на 70-годишнината на Академията

До Ректора
на СА “Д. А. Ценов”
Доц. д-р Нено Павлов

 

Уважаеми господин Ректор,

Изминаха месеци от отбелязването на 70-та годишнина на СА “Д. А. Ценов”. Това бе великолепен празник – както за нас, свързаните със солидарния социум на Свищовската Алма Матер, така и за всички, които познават приятната мъка на самосъздаването, емблема на каквото е нашето училище.
Ние, преживялите няколко юбилейни чествания, най-добре оценяваме колко усилия, колко труд стоят зад съобщенията за открити нови специалности, нови учебни дисциплини, нови магистърски програми, стотици изследователски разработки, десетки партньорства с ВУЗ-ове от Урал и Каспийско море до Атлантически океан, от Северно и Балтийско до Средиземно море.
Не бяхме изненадани, но бяхме незаличимо впечатлени от десетките актове на уважение и признание, които Академията получи, с присъствието на ректори от много чуждестраннни и български ВУЗ-ове, на представители на публичната власт, на бизнеса.
Честването, признанието за училището, за дълго ще се помнят.
За това искаме да Ви благодарим за посветеността, с която подготвихте този юбилей, за великолепната организация, за талантливата демонстрация на възможности.

 

Бивши ректори на СА