Отзиви за Стопанска академия

Ясуйоши Ичихаши
Посланик на Япония в Република България

Превод на български :
За мен е наистина голяма чест да получа титлата Доктор Хонорис Кауза от този реномиран Университет. Никога няма да забравя днешния ден. За всички е ясно, че тази чест всъщност се оказва на Япония и на японския народ чрез мен като техен представител.
Желая високи академични постижения и бъдещи успехи на Стопанска Академия – Свищов.

Ясуйоши Ичихаши
Посланик на Япония
27. 06. 2004 г.