КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА II ГРУПА
 Доц. д-р ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Тел: 0882552518  
 ИНСПЕКТОР / КАТЕДРА-II ГРУПА И НАЧАЛНИК СПОРТЕН СКЛАД
 МАРИЯ ПЕЕВА ЧОНОВА
Тел: 0882552518  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р АСЕН БОРИСОВ АТАНАСОВ   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р ЕЛИЗ ДИНДАРОВА КАРАМАНЛИЕВА   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. ЙОНКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. НЕВЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА-ВЪТКОВА   Тел: 0882552518  
 СТ. ПРЕП. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ   Тел: 0882552518  

              Позитивното отношение към спорта и изграждането на навици за системно спортуване са обществен и неотменен белег на образователната технология в СА“Д.А.Ценов“.
             Организацията на дейността на катедра“Физическо възпитание и спорт“, както и наличието на уникална многофункционална спортна база позволяват на студентите сами да определят вида спорт по който желаят да се обучават ,/от предложените в учебната програма/ в зависимост от своите предпочитания.Учебните занятия се провеждат в Спортния комплекс в удобно за студентите време,като за любителите на туризма редовно се организират походи по предварително утвърдени  маршрути.
              Извън редовните занимания желаещите студенти могат да се включат и да участват в подготовката на представителните отбори на Академията,които отстояват традиционно силните си позиции в студентския спорт.