ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ 66-266

   Адрес:
   ГР. СВИЩОВ
   УЛ "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" 4, ЕТ. 3, АП. 7


   Домашен телефон: 6 00 61
   Изпрати E-Mail:     Професионална биография


   Длъжност: ПРОФЕСОР, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ  Покажи всички
   Звено: КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ" Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-266

   Длъжност: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО" 
   Звено: АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-204

   Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА  Покажи всички
   Звено: КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ" Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-266