ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ТАНЕВ 66-220

   Адрес:
   ГР. СВИЩОВ
   УЛ "ХРИСТО БОТЕВ" 33


   Домашен телефон: 4 00 14
   Изпрати E-Mail:  


   Длъжност: ПОМОЩНИК - РЕКТОР 
   Звено: АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-220

   Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ, УПРАВЛ.ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТ.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА 
   Звено: Отсрочване на зап.и техн. Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-220