ОКС "Бакалавър" Прием 2017 Кандидатствай Online
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър" Прием Март 2017
Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Посещение на студенти от специалност „Аграрна икономика“ в практическа работна среда

На 29.03.2017 г. катедра „Аграрна икономика“ организира посещение на студенти от специалност „Аграрна икономика“ (II и IV курс, редовно обучение) в практическа работна среда. Г-н Ганчо Ламбев – председател на ППОК "Изгрев - 93" запозна студентите с историята и производството на кооперацията, където са ангажирани над 90 души. Днес дейността й се измерва в различни направления:

 • Растениевъдство
 • Животновъдство
 • Промишлена и търговска дейност, услуги на населението.

 

Кооперацията притежава:

 • Фурна, в която се произвеждат годишно над 320 х. хляба;
 • Хранителен магазин.

 

 След това главният агроном на кооперацията – г-н Милен Иванов съпроводи студентите от специалност „Аграрна икономика“ до кравефермата, фермата за отглеждане на калифорнийски червей и нивите на кооперацията. На терен разясни за технологиите, които се прилагат в производството на технически култури. Кои сортове пшеница са актуални и кои от тях са най-устойчиви на болести и неприятели. Нагледно бе показано какви обработки на почвата се извършват и какви препарати се използват. Разгледани бяха машинопаркът и магазинът за селскостопанска техника. Пред студентите от специалност „Аграрна икономика“ възникнаха множество въпроси, във връзка с производството и реализацията на техническите култури, основните предизвикателства при отглеждането на дойни крави и телета, рентабилността при нетрадиционните производства и др., на които получиха подробни разяснения.

Още »

Уважаеми студенти,
Във връзка с отбелязване на тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимка и видео на тема:  "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

Повече информация може да намерите на уебстраницата на конкурса в интернет и във Фейсбук.

Крайният срок за кандидатстване е 10.07.2017 г.

Желаем ви успех!

 

Екипът на Центъра за международна дейност/ Еразъм+ офис

Още »

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция на тема „25 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България” с гост-лектор Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова - извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България.  Събитието ще се състои на 2 май 2017 г. от 11,30 часа в ауд. 10 (акад. Иван Стефанов).
Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.
 
 
Център за международна дейност
 

Още »

21-ва студентска конференция на Катедра „МИО“

Научен форум на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ събра отново студенти, докторанти и преподаватели с интереси в сферата на световното стопанство от 21 до 23 април 2017 година. Двадесет и първата ежегодна научно-практическа конференция на обучаващи се в специалност „Международни икономически отношения“ се проведе в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак. За трета поредна година своите идеи и виждания за предизвикателствата пред международния бизнес обмениха представители от три университета - катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна.

Конференцията бе официално открита на 22 април 2017 година от гл. ас. д-р Симеон Момчев, който приветства с добре дошли участниците и разказа накратко историята на форума. Проф. д-р ик. н. Иван Стойков, по чиято идея се провежда първата конференция през 1996 г., увери студентите, че са избрали актуална и перспективна специалност, особено в състоянието на несигурност относно бъдещето на изградените икономически съюзи, в които участва и България. Своите обръщения и окуражителни думи към участниците отправиха доц. д-р Георги Маринов от ИУ-Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева от РУ „Ангел Кънчев“.

Разработките традиционно бяха разделени в две работни групи. Своите въпроси и препоръки към докладите в първата секция отправяха проф. дин Иван Стойков, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева, ас. д-р Иван Ангелов и ас. Ирина Кънчева. Представените теми засягаха ефектите от BREXIT за Великобритания и за Европейския съюз, рисковете при международните инвестиции, туристическия потенциал в българския участък на река Дунав, Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС, CETA и др.

Модератори на втората секция бяха доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Симеон Момчев, гл. ас. д-р Александър Шиваров, гл. ас. д-р Йордан Нейков, ас. д-р Ивайло Петров и ас. Недялка Александрова. В този панел бяха дискутирани теми относно липсата на инвестиции в България, най-посещаваните туристически дестинации в света, бъдещето на космическия туризъм, законите на брандинга, разширяването на Еврозоната, картелните споразумения в ЕС и др.

Депозирани бяха общо 22 доклада на студенти и докторанти от трите университета в пет тематични направления. Студентите получиха специални сертификати, подписани от ръководителите на катедрите-организатори. Научните разработки ще бъдат достъпни в електронен формат на dlib.uni-svishtov.bg и на страницата на конференцията mioconference.eu.

Културната програма към събитието включваше разходка из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч и Природонаучния музей в с. Черни Осъм. Студентите разгледаха Троянския манастир, махала Баба Стана и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, чуха беседа в Къкринското ханче, посетиха Деветашката пещера и Крушунските водопади.

Като част от културната програма бе организирана и МИО Вечер на талантите 2017, в която бивши, настоящи и бъдещи възпитаници на специалността се бореха в честно и открито съревнование за симпатиите на публиката с певчески заложби, стендъп комеди шоу, хоро и латино танци. Наградите за тази нова инициатива бяха осигурени от Алумни клуб МИО /клубът на възпитаниците на специалности към катедра „МИО“ Свищов/.  

 

Още »

Връчване на удостоверения за придобиване на квалификационен кредит по Наредба 12/2016 г. и на сертификати по проект „Испанският опит в кулинарното изкуство”

На 20.04.2017 година в Учебна база „Проф. Бъров” на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение официално бяха връчени Удостоверения за придобит квалификационен кредит на 30 учители и Сертификати за придобити ключови компетентности по Испански език А1 на 12 ученика от Професионалната гимназия по лека промишленост и строителство гр. Свищов. Обучението на учителите е по Наредба № 12/2016 година на МОН на тема „Реформата в образованието в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование”, а на учениците - по Договор № 15 от 02.11.2016 г. между Стопанска академия – Свищов и ПГЛПС – Свищов по Проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство”, Програма Еразъм +, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.

Още »

Катедра „Математика и статистика“ организира публична лекция на тема „Big data в официалната статистика“ с гост-лектор д-р Богдан Богданов

На 08.04.2017 г. от 11 часа в ауд. 10 се проведе публична лекция на тема „Big data в официалната статистика“ с гост-лектор д-р Богдан Богданов, зам.-председател на Националния статистически институт. В публичната лекция взе участие и г-жа Галя Статева – държавен експерт в отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания“ на Националния статистически институт и национален координатор за Big Data и прилагането им в официалната статистическа практика. Присъстваха студенти от специалност „Статистика и иконометрия“, обучавани в ОКС „бакалавър“ и преподаватели от катедра „Математика и статистика“. Интересната и актуална проблематика на публичната лекция предизвика значителен интерес и сред представителите на академичната общност.

Публичната лекция бе открита от проф. д-р Поля Ангелова – ръководител на катедра „Математика и статистика“. В своето приветствие към участниците проф. Ангелова поясни, че този форум е планирано мероприятие в научния календар на катедра „Математика и статистика“ и събитие, посветено на предстоящото честване на 80 години от началото на обучението по статистика в Стопанска академия. Тя акцентира на актуалността на темата на публичната лекция и върху факта, че гост-лектори на нея са водещи експерти в областта на внедряването и прилагането на Big data в официалната статистическа практика. Изтъкнати бяха традиционно добрите отношения между катедра „Математика и статистика“ и Националния статистически институт.

В своето изложение д-р Богдан Богданов, зам.-председател на НСИ, благодари за интересната инициатива и възможността да представи достиженията на българската и световната статистика в областта на прилагането Big data. Той анонсира редица предизвикателства пред националната статистика, свързани с промени в законодателството и достъпа до административни данни, с методологиите на изследванията и преминаване от традиционно статистическо наблюдение към съвременни форми и използване на Big data, с мястото на класическите статистически изучавания и ролята на статистика в тях, с валидирането на данните и оценката на тяхното качество и др. Д-р Богданов запозна аудиторията с практиката на НСИ по прилагането на Big data в някои статистически изследвания и достигнатия висок процент (60-70 %) на припокриване на резултатите от традиционното изследване и изследването чрез използване на Big data.

Презентацията за мястото и ролята на Big data в официалната статистика бе представена от г-жа Галя Статева. В презентацията бяха разяснени дефинициите, характеристиките и източниците на Big data, разгледаха се редица методологични въпроси, свързани с използването им като основни и вторични източници на данни, маркираха се основните предизвикателства пред използването им в статистическата практика. По време на лекцията г-жа Галя Статева запозна аудиторията /присъстващите/ с някои интересни факти, с помощта на които става ясно колко големи са възможностите за използването им. Изяснени бяха техните основни характеристики – обем, разнообразие, скорост (т.н. 3 Vs), както и разширението на понятието: 3+n Vs на Big Data, както и еволюцията на дефиницията за Big Data. В представената класификация на Big Data източниците беше акцентирано на три основни групи – социалните мрежи, традиционни бизнес системи и уебсайтове, интернет на нещата (данни, генерирани от машини/сензорни устройства). Вниманието на присъстващите бе насочено към възможностите за използване на Big Data за производство на нови статистически индикатори, като нови (или комбинирани) източници на съществуващи статистика, като средство за валидиране на данни и статистически изследвания. Акцентира се върху различни методи за събиране на данни, „Flash“ статистика и начините за по-бързото получаване и публикуване на резултатите от статистическите изследвания. В лекцията също така бяха обрисувани възможните сценарии за бъдещото развитие на официалната статистика, които бяха сведени до три: обща рамка, като начин за алтернативно събиране на данни, интегрирано използване на Big Data и традиционни данни, пълно заместване на традиционните данни с Big Data.

В своето заключение г-жа Галя Статева изтъкна ролята на човешкия фактор в този процес като изтъкна необходимостта от комплексни знания в различни области – статистика, икономика, право, информационни технологии и ключови изследователски, технически и анализаторски умения. В този смисъл, подчерта тя,  се налага трансформиране на профила на традиционния статистик в изследовател на данни/Data Scientist, с което още веднъж беше акцентирано колко важно е подготвянето на специалисти с такива компетенции и ролята на СА „Д. А. Ценов“ в този процес.

Студентите се включиха активно в публичната лекция, провокирани от компетентността и международния опит на експертите на Националния статистически институт. Те се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни отговори, с което се оформи сериозна дискусия по въпросите за Big Data.

Публичната лекция бе закрита от проф. д-р Поля Ангелова, която благодари на гост-лекторите за интересната презентация, за добрите взаимоотношения между катедрата и НСИ, както и на присъстващите в залата студенти и гости на събитието.

 

 

Още »

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 24.04.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец март 2017 година.
 
 
С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 
„Студентски практики – фаза 1“ 
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Още »

Уважаеми колеги,
Обявен е графикът на официалните церемонии по тържественото връчване дипломите на завършилите ОКС "магистър", защитили през м.Ноември 2016 год.
 
Графикът може да видите ТУК
Още »

Уважаеми колеги,
Факултетът по икономика, съвместно със студентския съвет към Университета в Ниш (Сърбия), организират конкурс за студентско есе по следните теми:

1. Санкциите към Русия и тяхното влияние върху икономиката на страните от Балканския полуостров.
2. Влияние на промяната на стойността на щатския долар върху бизнеса на Балканския полуостров.
3. Потенциал за повишаване броя на аграрните дейности на Балканите чрез органично производство.
4. Значението и важността на преките чуждестранни инвестиции в страните в преход.
5. Предимства и недостатъци на създаването на Балкански митнически съюз.
6. Потенциал на природната красота на Балканите и развитието на етно туризма.

Всеки участник може да участва само с едно есе. Най-високо оценените разработки ще бъдат включени в онлайн колекция, като авторите ще получат сертификат и диск с есета.
За повече информация кликнете ТУК.

Краен срок за участие: 15 май 2017 г.

Имейл за информация и подаване на заявка за участие: essay@eknfak.ni.ac.rs

Още »

Абсолвенти от Стопанска академия със свой жест в духа на Дарителя

Традициите са нещо специално, а предаването им в годините говори за постоянство и устойчивост. Стопанска академия отпразнува своята 80-годишнина, а основен акцент на събитието бе направеният дарителски акт от Димитър Ценов. Родолюбец и патриот, той завещава на Родината цялото си имущество, за да бъде изградено едно от първите наши висши икономически училища - Стопанска академия ,,Димитър Апостолов Ценов“.

Дарителят ни завеща нещо повече от висше училище, той ни завеща ценности! Дарителският жест, направен от възпитаници на Стопанска академия, говори, че тези ценности не са забравени. Абсолвентите от специалност ,,Публична администрация“ випуск 2017, редовна форма на обучение, се оказаха приемници не само на административно-управленски знания, умения и компетенции, а и на нещо още по-важно – примера на Дарителя. С хуманен жест и съпричастност, по своя инициатива студентите събраха и предоставиха средства на нуждаещо се от помощ дете – малкия Младен.

Младен се ражда напълно нормално и здраво дете. Развива се добре, прохожда навреме, започва да изговаря своите първи думички, докато един ден, когато става на година и половина, му се поставя поредната ваксина Пентаксим. Малко след това започват проблемите на детето: изкривяват му се крачетата, не може да стъпва, скоро след това спира да се храни и говори. Междувременно му е направена операция, която допълнително влошава неговото състояние. Следват множество прегледи и консултации със специалисти, като заключението е детска церебрална парализа. За да може да води по-пълноценен живот, малкото момче се нуждае от лечение в специализирана клиника в Германия, откъдето дават шанс за неговото оздравяване. Необходимата сума за лечението, което ще се проведе там (30 000 евро), за съжаление е непосилна за неговото семейство. Досега са събрани 24 000 лева. Към благородния жест на студентите от специалност „Публична администрация“ се включиха и техни преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“. Заедно те събраха 430 лв., които вече са преведени по сметката на Младен.

Абсолвентите призовават всички заинтересовани и желаещи да подкрепят Младен да направят своето дарение час по-скоро, за да може детенцето да оздравее и изживее едно истинско детство!

Банкови сметки на Младен Алексиев: лева: BG23 UNCR 7000 1522 8826 81 евро: BG70 UNCR 7000 1522 8828 05 долари: BG59 UNCR 7000 1522 8828 09 BIC: UNCR BGSF – УниКредит Булбанк

Още »

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посрещна зрелостници от гр. Две могили

На 12.04.2017 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов бе посетена от дванадесетокласници на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Две могили, придружавани от тяхната учителка г-жа Светлана Андронова. Събитието бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, с активното участие на докт. Елена Колева, като част от провежданата от висшето училище кандидатстудентска кампания 2017 г. То имаше за цел да запознае зрелостниците с образователната инфраструктура и организацията на работните процеси в Стопанска академия.

От името на академичното ръководство приветствие към учениците отправи доц. д-р Николай Нинов - зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации“. Той ги поздрави за активността, любознателността и сериозното отношение към тяхното собствено бъдеще, израз на което е желанието им да посетят на място Академията, в която да продължат своето образование.

В ауд. 10 на Ректората зрелостниците бяха запознати с темите, които ги интересуват в най-голяма степен. Симона Цветкова - инспектор в Центъра за кандидатстудентски прием, представи условията за кандидатстване, образци на документи, срокове, такси и процедура по прием и записване във висшето училище. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов - координатор „Образователен маркетинг“, презентира образователното портфолио на Стопанска академия и възможностите за онлайн кандидатстване. Васил Филев - председател на Студентски съвет, представи дейността на Съвета като орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска академия. Той разказа какво е да си студент в Академията, както и за част от събитията, инициирани от студентите. Диана Петрова - инспектор „Студентска политика“, запозна учениците с предоставяните в Академията студентски стипендии и награди - видове, условия, размери, срокове, както и с възможностите за настаняване в студентски общежития.

В рамките на посещението зрелостниците разгледаха материалната база на висшето училище, в т.ч. Корпус Юг, където взеха участие в откриването на заключителния кръг на конкурса за студентско есе, организиран от катедра „Мениджмънт“, на тема: „Екологично и фирмено управление“, Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, ауд. „Проф. Д. Бъров“ (аула 1), както и студентския стол. Посетиха академичния музей и научиха от г-жа Маргарита Дончева интересни моменти от историята на Стопанска академия. Г-жа Анка Танева - директор на Библиотека „Акад. Никола Михов“, ги запозна с академичната библиотека и разведе из читалните. Интерес за учениците представляваха и условията в студентските общежития. За целта те посетиха блок 1, където домакинът г-жа Митка Расимова им показа стаите.

Несъмнено, най-запомнящата част от визитата на зрелостниците бе осигурената от домакините възможност те да облекат ритуални тоги, също като дипломиращите се студенти. Допълнителен емоционален заряд дадоха и срещите с направените общи снимки с ректора на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски и зам.-ректора проф. д-р Марияна Божинова.

Учениците и тяхната учителка изразиха голямата си благодарност за проявеното внимание, за почувстваното приятелско отношение и благоприятна атмосфера по време на посещението си. По думите им, Стопанска академия заслужено е сред най-добрите висше училища у нас и предпочитано от тях място за обучение в ОКС „бакалавър“.

Посещението на учениците от Две могили завърши с визита на къщата-музей „Алеко Константинов“.

 

Още »

Уважаеми колеги,
С радост споделяме, че стартира второто издание на конкурс за есе - LIBRe Essay Contest 2017, насочен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество. Регистрацията на участниците в конкурса е достъпна на адрес contest2017.libreresearchgroup.org .

Фокусът е поставен върху следните тематични направления:
 • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
 • Електронна търговия и електронни финанси
 • Електронно управление
 • Интелектуална собственост онлайн
 • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
 • Информационна сигурност и компютърни престъпления
 • Нови медии и социално общество
 • Психология на киберпространството 
 • Видео игри и общество 
Конкурсът е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Крайният срок за подаване на есета е 14 май 2017 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 19 май 2017 г. 
Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия.
 
Повече информация за конкурса може да се намери: ТУК
или на адрес: www.contest2017.libreresearchgroup.org

Още »

Благотворителна кампания под надслов „Тази година усмивките ги подаряваме НИЕ”

Благотворителна кампания под надслов „Тази година усмивките ги подаряваме НИЕ” реализира за втори пореден път Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. Тазгодишната инициатива беше насочена в подкрепа на настанените в Дом за деца лишени от родителски грижи “Младен Антонов” с. Тотлебен, общ. Пордим, обл. Плевен. За свищовските студенти е традиция да организират дарителски кампании с цел подпомагане на социални домове в навечерието на светлите Великденски празници и за поредна година те отново участваха активно в осигуряването на важни за децата настанени в дома вещи.

След предварително проведени разговори с ръководството на дома, Студентски съвет, посредством сайта на Свищовското висше училище и поставени информационни афиши, разгласи, че настанените там деца са 19, на възраст от 9 до 18 години и се нуждаят от дрехи, обувки (ботуши), бельо, играчки (пъзели), принадлежности за лична хигиена, перилни и миещи препарати и други. В продължилата близо два месеца кампания се включиха голям брой студенти, преподаватели и служители на Академията, както и граждани на община Свищов. С помощта на всички откликнали на студентския апел, бяха набрани голямо количество от обявените необходими вещи (в т.ч.: хавлии, дрехи, спално бельо /олекотени завивки/, хранителни продукти и сладкиши). В допълнение, със средства на Студентски съвет са закупени и нови комплекти лично спално бельо за децата, чорапи, бельо, почистващи препарати и др.

Ден, преди Великденските празници, набраното дарение беше предоставено в Дома за деца “Младен Антонов” с транспорт, осигурен от Стопанската академия и предадено лично на директорката на дома –  г-жа Димитрина Иванова от двамата зам.-председатели на Студентски съвет – Цветелин Борисов и Емил Дачков, които бяха придружени от член на спортната комисия – Пламена Колева и студента Валентин Ангелов. Посрещането на представителите на Стопанска академия беше изключително приятелско, а домуващите деца и ръководството на дома приеха с горещи благодарности полученото дарение.

 

Още »

Катедра „История, философия, социология“ организира научна дискусия със студенти по проблемите на националната общност, политическото и гражданското общество

На 10 април в ауд. 46 катедра „История, философия, социология“ проведе научна дискусия на тема „Общността на гражданите, политическото и гражданското общество“. В нея взеха участие преподаватели от катедрата (проф. д-р Иван Върбанов, доц. д-р Катя Личева, гл. ас. д-р Боряна Илиева, гл. ас. д-р Ваня Ганева, ас. Красимира Ангелова, ас. Мариана Друмева), студенти първи и втори курс, изучаващи дисциплината „Икономическа социология“, както и представител на сдружение „Институт Перспективи“ и Съюза на младите юристи – Никола Живков. Модератор на дискусията бе гл. ас. д-р Ваня Ганева.

Дискусията започна с презентация  на доц. д-р Николай Живков. В нея, въз основа на теоретичните постановки за националната общност, той обоснова връзката й с политическото и гражданското общество и сподели необходимостта от разглеждането им като нейни структури. Базирайки се на дефиниции за същността и мисията на политическото и гражданското общество, доц. д-р Н. Живков защити идеята, че националната общност  е устойчива общност на граждани. С политическите си права те са субекти на политическото общество и участват непосредствено или чрез упълномощаване в представителните органи на държавата, а посредством сдруженията на гражданското общество те се включват в решаването на актуални проблеми в обществото и повлияват общественото мнение по тях.

След презентацията на доц. д-р Н. Живков се премина към дискусия, в която бяха поставени въпроси за формирането на българската национална общност, за съществуването на национални общности, които нямат собствена държава, за ролята на гражданското общество като партньор и опонент на политическите институции, когато те трябва да отстояват нормите на Конституцията и принципите на демократизма при решаване на обществените проблеми.

В края на дискусията преподавателите и студентите споделиха задоволството си, че обменът на идеи и виждания бе полезен и за двете страни. 

 

Още »

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ награди участник в конкурса „Вълшебството на Великден“

На 16.04.2017 г. (неделя) от 10.30 часа в централната градска градина се проведе детски празник по награждаването на участниците в конкурса „Весел Великден“, организиран от Сдружение „Зелена шапка“ - Свищов. Пред събралите се деца и техните родители представителите на неправителствената организация Катя Сугарева и Мила Шабова споделиха, че участие в конкурса са взели общо 98 деца, разпределени в 3 категории:

 • „Моето великденско яйце“ (20 деца);
 • „Рисунка на тема: Великден - най-пъстрият празник“ (65 деца);
 • „Стихотворение на тема: Великден“ (13 деца).

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ участва в конкурса със свой представител в журито, както и със специална награда. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов - координатор „Образователен маркетинг“ в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, заедно с Мария Минчева от Networx и Кремена Манзарова от сладкарница „Централ“, имаха тежката задача да прегледат всички рисунки и прочетат стихотворенията, за да отличат най-добрите. Оказа се, че това е наистина трудна задача, защото участниците се бяха представили много добре.

В резултат от работата си, журито реши да даде следните награди:

Категория „Моето великденско яйце“: I място - Мирела Иванова Митева, 8 г., СУ „Н. Катранов“; II място - Ралица Руменова Иванова, 8 г., СУ „Д. Благоев“; III място - Ивет Пламенова Вачкова, 8 г. СУ „Н. Катранов“; Специална награда на Стопанска академия „Д. А.Ценов“ - Карина Юлиянова Минчева, 8 г., СУ „Н. Катранов“.

Категория „Рисунка на тема: Великден - най-пъстрият празник“: I място - Леа Константинова Ганева, IV „а“ клас, СУ „Н. Катранов“; II място - Александра Анатолиева Любенова, II „в“ клас, СУ „Д. Благоев“; III място - Габриела Димитрова Димитрова, II „в“ клас, СУ „Д. Благоев“; Специална награда на Networx - Верджиния Красимирова Карабонова, VIII „б“ клас, СУ „Д. Благоев“.

Категория „Стихотворение на тема: Великден“: I място - Дарина Николова Димитрова, VI „б“ клас, СУ „Н. Катранов“; II място - Джем Мехмедов Исметов, IV „в“ клас, СУ „Д. Благоев“; III място - Александра Василева Павлова, III „в“ клас, СУ „Н. Катранов“; Специална награда на Сладкарница „Централ“ - Мирела Иванова Митева, II „в“ клас, СУ „Н. Катранов“.

Организаторите и журито присъдиха и допълнителни награди. Призът за „Най-активен клас“ спечелиха II „в“ клас на СУ „Н. Катранов“ и I „в“ клас на СУ „Д. Благоев“. Специални награди за „Най-малък участник“ получиха Калина Ивайлова Петрова (5 г., ДГ „Радост“, група „Слънчице“) и Александра Александрова (6 г., ДГ „Детски свят“).

Детското парти премина в приятна атмосфера, с много музика и изпълнения на стихчета и песни. Най-голяма атракция бе търсенето на малки и големи шоколадови яйца в зелените площи на централната градска градина. Десетки деца се втурнаха в тази мисия и повдигнаха градуса на веселието.

 

Още »

Kвалификационно вътрешнофирмено обучение на служители от Стопанска академия

На 06.04.2017 година успешно приключи квалификационното вътрешнофирмено обучение на служители от Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов, организирано от Центъра за професионално обучение към Висшето училище. В професионалния курс по "Работа с документи с MS Word и анализ на информация с MS Excel" участваха 40 служители, които придобиха професионална квалификация и компетентности по специалност "Икономическо информационно осигуряване". Занятията се провеждаха в Учебна база „Проф. Бъров” с водещи лектори - гл. ас. д-р Мария Ташкова и ас. д-р Кремена Маринова – Костова от катедра „Бизнес информатика”.

Още »

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

 • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
 • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
 • Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                                                                       

RMUSP, RHSP
· Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017 година.
· Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да заявяват открито ромския си произход;
 • Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
 • Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
 • Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP)Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:
гр. Ловеч - 19 април, от 10,00 часа, Областна администрация Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 43
гр. Русе – 20 април, от 11,00 ч., Областна администрация Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6;
гр. Добрич – 21 април, часът и мястото предстои да бъдат уточнени
гр. Стара Загора – датата и мястото предстои да бъдат уточнени, съвместно със Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора.

За допълнителна информация:
Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

 

Още »

Катедра „Финанси и кредит“, гр. Свищов тържествено отбеляза своя 65 годишен юбилей

На 07-08 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбеляза 65 годишен юбилей от своето основаване на 08 април 1952 година с акт на тогавашния Държавен комитет за наука изкуство и култура. За посочения период катедрата е дала на България и света над 25 хиляди висококвалифицирани кадри в областта на корпоративните финанси, банковото дело и публичните финанси. Друг атестат за работата на катедрата за периода е факта, че днес редица нейни възпитаници работят във водещи финансови катедри в страната и чужбина. 

В рамките на честванията бяха организирани и проведени:  • Международна научнопрактическа конференция на тема „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“ със 104 участници от България и чужбина и с 92 изнесени доклада в четири тематични направления: Публичните финанси в контекста на многогодишната финансова рамка 2014–2020 г.; Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа; Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения. • Студентската научна конференция „Финансиада’ 2017” с участието на 68 студенти от цялата страна, които представиха на научната общност 59 доклада по теми, свързани с публичните финанси, корпоративните финанси, инвестициите и банковото дело. • Представяне на уникален за България монографичен летопис „Първостроители на Свищовската финансова школа” с автори проф. Андрей Захариев и проф. Румяна Лилова, посветен на работата, живота и приноса на основателите на катедрата и нейните видни представители в лицето на проф. Минко Русенов, проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Велчо Стоянов, проф. Методи Христов и проф. Радко Радков. • Връчване на почетни медали „65 години катедра „Финанси и Кредит” на хора и институции с принос в развитието на финансово-кредитната теория и практика в България. • Удостояване на проф. д-р Делчо Порязов със званието „Почетен гражданин на град Свищов”, присъдено му от Общински съвет – Свищов за големи заслуги към развитието на гр. Свищов и Стопанска академия „Димитър  Ценов“. • Музейно-библиотечна експозиция „Свищовска финансова школа”, представяща научните изследвания и учебната дейност на катедрата, Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов през годините.

Основните изводи от проведените събития и научни форуми в рамките на честванията на юбилея са:

• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е лидер в България и региона при предоставянето на качествено висше образование по финанси.
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов има висок потенциал да предоставя иновативна и качествена научна продукция с международно признание в областта на корпоративните финанси, инвестициите, банковото дело и публичните финанси. 
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е в състояние да предлага на образователния пазар у нас и в чужбина иновативни и гъвкави образователни продукти, формиращи ключови компетенции в областта на националните и международните финанси.
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов произвежда качествени научни кадри, способни да водят учебен процес на световно ниво както в България, така и по света. 
• Научните форуми на Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са притегателен център за представяне на водещи научни разработки на студенти и учени от България и чужбина.
• Специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е атрактивна специалност, предоставяща висококачествено обучение по финанси за студентите от цялата страна и чужбина.

 

 

Още »

Проведе се церемония по награждаване на участниците в студентски спортни турнири

На скромна церемония, проведена в коктейл клуб „Салве“ в присъствието на доц. д-р Иван Марчевски – ректор на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  и доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор на висшето училище, преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт“, представители на Студентски съвет, начело с неговия председател – Васил Филев и участниците в състоялите се спортни надпревари – студенти от всички курсове и специалности, бяха връчени „спортните Оскари“ за пролетния дял.
В своите приветствия гостите на събитието подчертаха необходимостта от институционална подкрепата на подобен род мероприятия, значението им за израстването на възпитаниците на Стопанската академия и не на последно място спазването на добрите традиции, което висшето училище има в тази насока. Многократно бе подчертано, че заслугите и инициативата за провелите се състезания е изцяло на преподавателите от катедра “Физическо възпитание и спорт” и на Студентски съвет. Благодарение на техните усилия се организираха и проведоха поредица от турнири, в следните спортове: шахмат; табла; волейбол; бадминтон; тенис на маса; спортна стрелба и футбол.

 

След приветствената част, официалните гости пристъпиха към връчването на купите, медалите и останалите предметни награди (осигурени от Студентски съвет) на победителите, които в отделните турнири са:
Турнир по шахмат 1-во място - Кристиян Трендафилов 2-ро място - Цветан Николаев 3-то място - Пламен Атанасов Турнир по табла 1-во място - Пламен Атанасов 2-ро място - Цветан Николаев 3-то място - Ивелин Христов

Турнир по тенис на маса Мъже: 1-во място - Кристиян Трендафилов 2-ро място - Здравко Станков 3-то място - Владимир Антонов 3-то място - Петър Лазаров Жени: 1-во място - Ивелина Найденова 2-ро място - Ваня Христова 3-то място - Александра Трифонова

Турнир по волейбол 1-во място - отбор „Дървета“ 2-ро място - отбор „Лидер“

Турнир по бадминтон Мъже: 1-во място - Антонио Първанов 2-ро място - Александър Жечев 3-то място - Петромил Геренски Жени: 1-во място - Светослава Стоянова 2-ро място - Йоана Йорданова Смесени двойки: 1-во място - Антонио Първанов и Йоана Йорданова 2-ро място - Александър Жечев и Светослава Стоянова 3-то място - Петромил Геренски и Петър Лазаров
Турнир по стрелба Мъже: 1-во място - Злати Роев 2-ро място - Даниел Михайлов 3-то място - Деян Мончев Жени: 1-во място - Марияна Кръстева 2-ро място - Катя Грозева 3-то място - Елица Белчева Турнир по футбол 1-во място - отбор „Престиж“ 2-ро място - отбор „Лидер“ 3-то място - отбор „Аудитория“

Церемонията по награждаването приключи с обща снимка пред сградата на Ректората на Свищовската Алма Матер и обещанието от страна на студентите, през следващата година да бъдат още по-активни, а състезанията с двойно повече участници.

 
Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика организира за шеста поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.

В първата фаза на конкурса (с краен срок 11 юни 2017 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония през ноември/декември 2017 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва: 
1-ва награда – 1 500 лв
2-ра награда – 1 000 лв
3-та награда – 750 лв.
 
Повече информация можете да намерите в приложените насоки за кандидатстване
или на интернет страницата на Институт за икономическа политика.

 

Още »

Уважаеми студенти,
На 07.04.2017 г. е извършен превод на сумите за стипендии за месец Март 2017 г.
Същите ще са по сметките на класираните студенти на 11.04.2017 г.

Още »

Уважаеми студенти на Стопанска академия,
Университетът за науки за живота в Прага, Университетът за природни науки и науки за живота във Виена, Университетът за науки за живота във Варшава и Университетът в Хоенхайм, в сътрудничество с Университета и Изследователския център във Ванинген, Шведския университет за селскостопански науки и Университета в Копенхаген, организират лятно училище на тема „Регионално развитие – възможности и предизвикателства“.
Лятното училище е предназначено за магистри и докторанти и ще се проведе от 9 до 15 юли 2017 г. в гр. Прага, Чехия. На участниците ще бъдат присъдени 4 ЕСТК кредита.
Повече информация относно регистрацията и участието във форума, графика за провеждане, както и изискванията към авторите за оформяне на доклад можете да намерите ТУК.

Крайният срок за подаване на заявка за участие е 30 април 2017 г.

Още »

Уважаеми студенти на Стопанска академия,
Катедра „Бизнес и счетоводство“ към Шяуляйския държавен колеж в Литва Ви кани да участвате в Международна научно-практическа студентска конференция „Дисеминация на студентските научноизследователски дейности“, посветена на 15-ата годишнина от създаването на висшето училище. Конференцията ще се проведе на 11-12 май 2017 г. в гр. Шяуляй, Литва.

Повече информация относно направленията, ключовите дати за регистрация и участие във форума, както и изискванията към авторите за оформяне на доклад можете да намерите ТУК.

Още »

Уважаеми колеги,
С решение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се при СА ”Д. А. Ценов” – Свищов, протокол 88/27.03.2017 год., за летен семестър на учебната 2016/2017 год. стипендии получават общо 895 студента:
1. 365  студента по успех
2. 174 студента на общо основание, съобразно критериите за разпределение.
3. 356 студента – без класиране /студенти без двама родители, студенти с увреждания, с двама родители с увреждания, с един родител, който е с увреждане, майки и бащи       с дете до 6-годишна възраст/.
 
Месечния размер на стипендиите е следния:    
- на студентите без класиране с успех под 5.00 – 70,00 лв.
- на студентите с успех:
   от 5,00 – 5,49 – 75,00 лв.
   от 5.50 – 5.99 – 80,00 лв.
       6.00 –           85,00 лв.
 
Списъци на класираните студенти ще бъдат обявени на информационното табло пред отдел „Студентска политика”
 
Изплащането на стипендиите ще се извърши чрез дебитни карти в Общинска банка.
 
 
  отдел „Студентска политика”
 
Още »

Уважаеми студенти,
не пропускайте уникалния шанс СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР ЦЕНОВ” - СВИЩОВ да се включи в Graduate Survey – проучване сред студентите за предпочитания от тях работодател.
Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва предпочитанията на младите таланти за качествата, които трябва да притежава според тях Предпочитаният работодател.
Проучването се извършва онлайн чрез попълване на анкета от страна на студентите.
Анкетата може да видите тук: https://www.research.net/r/Bulgaria2017

Очаква се над 75% от студентите в България да попълнят анкетата.
Период на проучването: 09.03.2017 г. - 12.05.2017 г.
Фирма координатор : To The Top Agency

Официален международен сайт на проучването: www.thegraduatesurvey.com

Бъдете активни!

Още »

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 17.04.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 14.05.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 17.05.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
 
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика: Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”.
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 
Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение през зимен семестър на академичната 2017/2018 г. или практика в чужбина през академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
 • декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец);
 • декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец);
 • декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас).

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00);
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

- лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;

- лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.

 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 

- докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 

Краен срок за подаване на документи:
26 април 2017 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност

Изпит за определяне на ниво на владеене на чужд език:
26 април (сряда) 2017 г., 11,00 часа, 6 ауд.

Информационен ден по програмата:
04 април (вторник) 2017 г., 11,00 часа, кафе-клуб „Салве“.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител;
 • декларация по ЗЗЛД;
 • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи: 28 април 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

 

Още »

Уважаеми студенти и докторанти,
Икономическият факултет при Университета в Ниш, Сърбия организира международно лятно училище за студенти, което ще се проведе в периода 8-14 юли 2017 г. в х-л „Езеро“ (Борско езеро, Сърбия). Заниманията в лятното училище ще се провеждат под формата на лекции, симулации и уъркшопове. Участието ще предостави възможности за придобиване на допълнителни знания, осъществяване на нови, ползотворни контакти, запознаване с културното и историческо наследство на Сърбия.

По-подробна информация за лятното училище, както и начините за кандидатстване можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.eknfak.ni.ac.rs/summerschool/index.html

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Обща теория на икономиката“ организира публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“, която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 13.15 ч. в ауд. 10, Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.  Гост-лектор ще бъде Евгений Кънев, доктор по икономика, управляващ съдружник на Инвестиционна консултантска компания "Маконис".

 Лекцията е отворена за посещение на всички интересуващи се от разглежданата тема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Обща теория на икономиката“ организира публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“, която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 13.15 ч. в ауд. 10, Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.  Гост-лектор ще бъде Евгений Кънев, доктор по икономика, управляващ съдружник на Инвестиционна консултантска компания „Маконис“.
 
Лекцията е открита за посещение на всички интересуващи се от разглежданата тема.
 
Още »

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
обявява
Тринадесетия национален конкурс
 
  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.
„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
  на тема 
„Икономическото неравенство в 21 век“
 
 Съорганизатор и Генерален спонсор за 2017 г.:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“
 
 
Участници в конкурса могат да бъдат:
 •  ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
 • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.
- Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка;
- Докладите трябва да бъдат написани на български език;
-  Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 
- В текста да не се посочва името на автора.
- Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, e-mail;
 • име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.
- Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 
-Докладите се изпращат:
в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg
 
Разработките се изпращат: до 11 май 2017 г. на адрес:
 
гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  
За конкурса „Млад икономист-2017г.”,
За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710;
e-mail: unieconom@abv.bg
 
Награди  за участието в конкурса:
 • първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;
 • второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;
 • трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;
 • четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 
- Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски ”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
 
- Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017 г.,  събота, по повод 11 юни - Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул." Г. С. Раковски" 108, зала 4.
- Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.
 
Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/
 
Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!
 
*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.
 
Организационен комитет:
Проф. д-р Татяна Хубенова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”
 
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов
Зам. председател на УС на СИБ,  гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”
Още »

Уважаеми колеги,
В актуализирания списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2016 г., утвърден на 15.12.2016 г. е и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, която ще предлага на заети или безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014 - 2020 година.

Още »