Йон Кукуй - Ректор на Университет "Валахия", гр. Търговище, Република Румъния 08.07.2011